poslední aktualizace 13. 12. 2023

Ze života ZŠ Na Planině

 

Na této stránce najdete výběr zpráv a informací z posledních let.

Odkazy v textu vedou na fotografie v naší fotogalerii.

 

Školní rok 2023/2024

Hudební sál v hlavním vestibulu 13. 12. 2023 večer přivítal umělce nejžádanější:  pěvecký sbor Planina. Jejich tradiční adventní koncert byl velkolepý a ovace publika bouřlivé.

Odpoledne 11. 12. 2023 se hlavní chodba přemělila na rušné tržiště plné stánků, vánočních krás a dychtivých zákazníků. Výtěžek našich Vánočních trhů nestrkáme do kapsy, je určen pro charitu.

Tradiční vítání Vánoc adventním zpíváním koled spolu s rodiči a studenty Gymnázia Milady Horákové letos zaznělo 7. 12. 2023, jako obvykle ráno před vyučováním.

5. 12. 2023 se večer nejmladší žáci i předškoláci z okolí vydali stezkou úkolů a úkladů, aby doputovali až k samému ústí čertova pytle, za nímž se skrývala sladká odměna.

Dopoledne 5. 12. 2023 jsme s lehkou bázní přivítali inspekci z nejvyšších míst. Mikuláš v jejím čele zvážil naše skutky, každému cosi rozdal a zase odešel.

4. 12. 2023 třída 9.B vyrazila na adventní výlet do Míšně. Prohlídku muzea světoznámého porcelánu a vánočních trhů doplnila návštěva zámku Moritzburg, u nás proslulého pohádkou "Tři oříšky pro Popelku".

30. 11. 2023 zájemci o moderní dějiny ze 7. až 9. ročníku dopoledne navštívili Národní archiv na Chodovci a odpoledne diskutovali o nedávné historii naší země v programu připraveném ve spolupráci s organizací "Post Bellum".

28. 11. 2023 se naši nejmenší vydali na výlet do Roudnice nad Labem, kde na ně čekal program "Když v pekle sněžilo". Cílem byla záchrana pekla před zmatkem a znovuzažehnutí pekelného ohně. Cestou zámkem děti navštívily svatého Petra, setkaly se s anděly i čerty a zároveň musely splnit zadané úkoly.

V listopadu 2023 třída 4.B navštívila farmu v Toulcově dvoře, 6.A se vydala do pražské ZOO, pokračovaly intenzivní kurzy první pomoci, žáci 3. a 5. tříd navštívili divadelní představení Louskáček a deváťáci navštívili přehlídku středních škol Schola Pragensis.

Výjezdní soustředění pěveckého sboru Planina od 7. 11. do 9. 11. 2023 bylo přípravou na prosincový adventní koncert.

Žáci 8.B a 9.B se 31. 10. 2023 setkali s odborníky, kteří se podílejí na ochraně mořských želv.

Školní družina uspořádala 24. 10. 2023 pro rodiče s dětmi velkou dýňovou párty.

V říjnu 2023 se čtvrťáci a páťáci vydali do hloubi Koněpruských jeskyní, žáci se seznámili s pravidly první pomoci a deváťáci absolvovali programy zaměřené na volbu povolání.

Koncem září 2023 žáci 5.A absolvovali první lekci dopravní výchovy, 4.A navštívila pražskou ZOO.

19. a 21. 9. 2023 proběhl turnaj v malé kopané.

První třídní schůzky v tomto školním roce proběhly 19. 9. 2023.

19. 9. 2023 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili programu organizace "Post Bellum".

Za pavilonem Libuše se k závěru chýlí rekonstrukce hřiště pro mladší žáky a školní družinu.

Nový školní rok 2023/2024 začal 4. 9. 2023.
Třídními učitelkami 1. tříd jsou Martina Říkovská a Kateřina Fleková, dalšími novými třídními učitelkami jsou Hana Jusková (2.A), Irena Suldovská (3.A) a Hana Neckář Vyšovan (6.A).

 

Školní rok 2022/2023

30. 6. 2023 jsme na nádvoří zamávali nejen školnímu roku, ale hlavně našim deváťákům a popřáli jim kopu štěstí v dalším studiu i životě.

Odpoledne 28. 6. 2023 nádvoří školy patřilo tradičnímu rozloučení se školním rokem zvaným Planina Open Air. Programy jednotlivých tříd vyvrcholily velkolepým vystoupením našeho pěveckého sboru, podvečer patřil hudebnímu programu našeho Gymnázia Milady Horákové.

V červnu 2024 jsme také navštívili Veletrh vědy v Letňanech, šesťáci navšítivili Jana Žižku v Trocnově, dívky nás úspěšně reprezentovaly na pražském turnaji v přehazované, konaly se mnohé exkurze, výlety a návštěvy sportovních center.

Od 18. do 25. 6. žáci 3.A poznávali krásy i taje Jizerských hor na škole v přírodě v Bedřichově.

Ještě než si řekli definitivní "sbohem", vyrazili žáci z 9.A do v Březové, aby od 15. do 19. 6. 2023 prožli pár dnů s přírodou, sportem a adrenalinem. A hlavně spolu.

8. 6. 2023 ožilo školní hřiště tradičním soutěžním odpolednem pro nejmladší žáky, jejich rodiče a předškoláky z okolí zvaným Jarní kutálení.

Žáci 8. a 9. tříd prožili dny od 2. do 11. 6. na sportovní a turistické výpravě do slunné Itálie. Hřejivým útočištěm jim bylo letovisko Mare Pineta.

Den dětí 1. 6. 2023 jsme strávili akcemi v Hobbycentru pro mladší žáky a sportovním dnem pro ty starší.

30. 5. 2023 pěvecký sbor Planina uspořádal velký jarní koncert ve vestibulu.

Třídy 4.A, 5.A a 5.B strávily týden od 22. 5. do 26. 5. 2023 na škole v přírodě uprostřed lesů ve Vřesníku na břehu Želivky.

Květen 2023 přinesl například exkurze do Pražského hradu, lekce o bezpečnosti v online světě, návštěvu knihovny, výpravy do jarní přírody a deváťáci se zúčastnili celostátního testování.

V dubnu 2024 nás navštívili předškoláci z blízkých mateřských škol Točitá a Hudečkova, žáci 2. tříd strávili Velikonoce na statku, proběhl tradiční zápis do 1. tříd a pro 5. až 8. třídy se konaly lekce první pomoci.

Odpoledne 6. 3. 2023 bylo ve školní družině ve znamení karnevalu, převleků a masek. A protože konečně přišel i kouzelník, bylo to odpoledne také čarovné.

V březnu 2023 družina navštívila Divadlo Spejbla a Hurvínka, mozkové závity potrápila soutěž Matematický klokan a uspořádali jsme obvodní kolo Fyzikální olympiády.

Od 28. 2. do 2. 3. se konalo výjezdní soustředění našeho pěveckého sboru.

V únoru 2023 žáci 5. až 7. tříd absolvovali program Šetři plíce, prvňáčci navštívili Českou televizi, další třídy se seznámily se životem v lese.

Závěrem ledna 2023 se 1 a 2. třídy seznámily se životem v lese, zúčastnili jsme se také obvodního kola Matematické olympiády.

Od 14. do 22. 1. 2023 se sedmáci seznamovali s krkonošskými sjezdovkami na tradičním lyžařském kurzu.

V prosinci 2022 dále deváťáci navštívili Národní muzeum, třídy 6.B a 7.B podnikly adventní výpravu do Českých Budějovic, třídy I. stupně navštívily filmové představení ‚Planeta Praha‘ a den před vánočními prázdninami patřil tradičním besídkám a jiným předvánočním radovánkám.

Podvečerním vestibulem se 13. 12. 2022 rozlehly velebné tóny adventního koncertu, který uspořádal náš znovu obnovený pěvecký sbor Planina.

Ráno 8. 12. 2022 se vestibul adventním zpíváním, které jsme uspořádal spolu se studenty Gymnázia Milady Horákové.

Večer 6. 12. 2022 se naši nejmladší žáci i předškoláci z okolí podívali až na strašlivé dno čertova pytle. A protože splnili všechny úkoly, které jim mikulášská družina připravila, zjistili, že dno bývá někdy sladké.

Konečně Mikuláš! Místo respirátoru důstojný vous, místo desinfekce zaplaťpámbu uhlí. Bytosti nebeské i pekelné nám nadělovaly 5. 12. 2022 jako v normálních letech. Za těmi nejmenšími vyrazily z chodeb našeho gymnázia, za ostatními z chodby, kde sídlí 9. ročníky.

V listopadu 2022 pokračovaly naše návštěvy pražské ZOO, od 7. do 9. 11. proběhlo výjezdní soustředění našeho pěvecké sboru. 9. 11. naši matematici excelovali v celostátní matematické soutěži MaSo.
11. 11. naše 9. ročníky vyrazily na historickou exkurzi do Ústí nad Labem. Třeťáci si vyzkoušeli výtvarné dílny v Bílkově vile a v závěru deváťáci navštívili výstavu pražských středních škol Schola Pragensis.

V říjnu 2022 několik tříd zavítalo na exkurzi do pražské ZOO, 4. a 5. třídy navštívily planetárium, 20. 10. se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda a v závěru října byly zahájeny lekce dopravní výchovy.

V září 2022 třídy I. stupně absolvovaly výukový program o životě v lese. 20. 9. 2022 se konaly první letošní třídní schůzky. 23. 9. žáci nás 9. tříd reprezentovali na turnaji v minifotbale.

1. 9. 2022 jsme zahájili nový školní rok. Novými třídními učitelkami jsou Mgr. Barbora Nováková (1.A), Ing. Libuše Benáková (3.B), Mgr. Jana Pobucká (6.A)
a Mgr. Milena Al-Madhagiová (6.B).

 

Školní rok 2021/2022

V červnu se dvě třídy podívaly na Hrubý Rohozec, žákyně 7. třídy úspěšně reprezentovaly školu v přehazované, prvňáci se vydali do knihovny, sedmáci a osmáci poznali krásy prosluněné Vídně a v samém závěru školního roku nastaly obvyklé výlety, exkurze, vycházky a další předzvěsti blížících se prázdnin. 28. 6. 2022 jsme se rozloučili se školním rokem festivalem pěveckých, tanečních a hudebních vystoupení Planina Open Air.

V květnu pokračovaly preventivní programy zaměřené především na první pomoc, proběhly jarní třídní schůzky, žáci vyšších ročníků uspěli v celopražské matematické soutěži "MaSo" a třeťáci i čtvrťáci se vydali na na Šumavu.

V dubnu proběhl zápis do 1. tříd, deváťáci absolvovali přijímačky na střední školy, naši matematici se zúčastnili obvodního kola Matematické olympiády, stihli jsme oslavit Velikonoce, náš pěvecký sbor vystoupil na Dobešce, začala série preventivních programů a na samý závěr naši nejmladší zažili čarodějnické dopoledne.

V březnu jsme prožili jarní prázdniny, navštívil nás Matematický klokan, část deváťáků se zúčastnila výběrového lyžařského kurzu a uspořádali jsme obvodní kolo Fyzikální olympiády.
V důsledku války se do školy začali hlásit noví žáci z Ukrajiny.

Druhá polovina ledna a začátek února 2022 byly poznamenány nejen závěrem pololetí, ale hlavně komplikovanou epidemickou situací spojenou s karanténami, rozsáhlými změnami rozvrhu a dalšími komplikacemi.

Od 3. do 7. 1. 2022 Krkonoše hostily lyžařský kurz 7. a 8. ročníku.

Epidemie nám bohužel zabránila v pořádání tradičního adventního zpívání a zhatila i připravovaný vánoční koncert.

Vánoce na zámku prožili žáci 1. a 2. tříd 9. 12. 2021.

Listopad 2021 probíhal nejen ve znamení antigenního testování, ale také karantén některých tříd.

6. 12. 2021 se osmáci podívali do předvánočního Krakova.

12. 11. 2021 osmáci absolvovali program k novodobým dějinám připravený ve spolupráci se společností Post Bellum.

Podzimní Kokořín navštívili naši třeťáci a čtvrťáci 11. 11. 2021.

3. 11. 2021 žáci deváté třídy vysadili tradiční stromek pro prvňáčky.

Mimořádné volno v důsledku zhoršující se epidemické situace prodloužilo podzimní prázdniny v závěru října 2021 na celý týden.

Druháci a čtvrťáci den 8. 10. 2021 věnovali exkurzi do mýdlárny.

Vodní dům a Včelí svět navštívili naši páťáci 5. 10. 2021.

V září a říjnu 2022 naši chlapci soutěžili ve sportovních turnajích Poháru pražských škol.

První třídní schůzky v tomto školním roce proběhly 21. 9. 2021.

16. 9. 2021 žáci 2. tříd navštívili zámek v Nelahozevsi.

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2021. V prvních dvou týdnech proběhlo PCR testování na koronavirus.

 

Školní rok 2020/2021

30. 6. 2021 jsme se slavnostně rozloučili s našimi žáky 9. tříd. A také s tímto podivným školním rokem. Před rokem touto dobou jsme doufali, že ten následující školní rok bude "normální". Letos si raději přejeme, aby ten nový školní rok byl méně nepříjemný než ten právě uplynulý.

V červnu jsme konečně měli možnost uspořádat vycházky, exkurze a v omezené míře dokonce i výlety.

Výuka v plném rozsahu se obnovila od pondělí 17. 5. 2021.

Od 3. 5. 2021 se postupně do školy podívali i žáci 2. stupně. Třídy se po týdnu střídaly.

12. 4. 2021 třídy opět trochu ožily. K běžné výuce se vrátili žáci 1. stupně v tzv. 'rotačním režimu'. Jeden týden se ve škole učily 1., 3. a 4. ročníky, další týden 2. a 5. ročníky. Žáci musí mít po celou dobu roušky nebo respirátory a absolvují testy na přítomnost viru.

Od začátku ledna 2021 epidemie opět uzavřela všechny školy bez výjimky, online vyučování probíhalo prostřednictvím aplikace MS Teams.

Letos se se poprvé po mnoha letech nemohlo konat ani tradiční adventní zpívání, ani koncert pěveckého sboru. Adventní náladu tak alespoň připomněla dobročinná sbírka "Děti dětem" a krátká vánoční posezení tříd v pátek 18. 12. 2020 před odchodem na prodloužené vánoční prázdniny.

30. 11. 2020 se do školy vrátily všechny třídy I. stupně i 9. ročníky, třídy 6. až 8. ročníku měly výuku střídavě týden ve škole a týden v distančním režimu.

18. 11. 2020 se do školy vrátily 1. a 2. ročníky.

20. 10. 2020 proběhly velmi neobvyklé distanční třídní schůzky.

V říjnu 2020 byla zahájena rekonstrukce fasády tělocvičen a pavilonu jídelny. Díky distanční výuce mohly být zahájeny i práce na pavilonu 1. a 2. tříd.

Od 12. 10. 2020 do života školy opět významně zasáhla epidemie koronaviru. Od tohoto byla zahájena střídavá výuka některých ročníků distančním způsobem. O dva dny později byla distanční výuka nařízena pro celou školu.

Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili 1. 9. 2020.
1. a 2. třídy sídlí v pavilonu Libuše, 3. až 5. třídy v pavilonu Anežka (nad jídelnou) a 6. až 9. třídy v pavilonu Eliška .
Novými třídními učitelkami jsou Mgr. Iva Šídlová (1.A), Mgr. Barbora Nováková (1.B), Mgr. Irena Suldovská (3.A), PaedDr. Dušana Maleninská (6.A) a Mgr. Alice Časarová (6.B).

 

Školní rok 2019/2020

Život všech škol na jaře 2020 výrazně poznamenala světová pandemie onemocnění Covid-19. Od 11. 3. 2020 byly školy uzavřeny a veškeré vzdělávání probíhalo na dálku prostřednictvím internetu.

Teprve od 11. 5. se v přísných hygienických podmínkách mohli do školy dobrovolně vrátit ti žáci 9. tříd, kteří chtěli absolvovat přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Od 25. 5. se programu ve škole mohli účastnit i přihlášení žáci 1. až 5. tříd a od 8. 6. byly pořádány i konzultace a vzdělávací aktivity pro zájemce z 6. až 9. tříd.

Většina žáků využila možnosti přijít si 26. 6. 2020 pro vysvědčení. Na tento podivný školní rok celá generace žáků, rodičů i učitelů určitě nikdy nezapomene.

Mlhavé ráno 20. 12. 2019 připomínalo spíše listopad než konec Adventu. Ale nazdobený stříbrný smrček před pavilonem 1. a 2. tříd byl zřetelnou předzvěstí Vánoc. Před odchodem na prázdniny se kolem něj sešli žáci prvního stupně, aby si koledami a nejen jimi připomněli, že Štědrý den je za dveřmi.

Tradiční adventní koncert pěveckého sboru Planina se letos klonal 12. 12. 2019 v půvabném kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce. Výjezdní soustředění a mnoho týdnů zkoušení vydaly své uchu lahodící plody v podobě skvělého výkonu oceněného bouřlivým potleskem.

Každoroční putování našich nejmladších žáků a také předškoláků z blízkého okolí za tajemstvím čertova pytle se ani letos neobešlo bez soutěží a úkolů, které museli večer 5. 12. 2019 malí poutníci splnit, aby získali vytouženou odměnu. Ta zřejmě nebyla zcela v souladu s pamlskovou vyhláškou, ale nedá se nic dělat, to Mikuláš. I když s vydatnou pomocí našich nejstarších žáků, za což jim patří dík.

Dopoledne před svátkem Mikuláše jste mohli po chodbách potkat nezvyklé procesí nadpozemských i veskrze podzemních bytostí. Mikuláš s jeho nebeskou i pekelnou družinou navštívil všechny třídy a ověřil, zda byli všichni hodní. Prý ano, takže to dopadlo jako vždycky. V 1. a 2. třídách se návštěvníci ve třídách nápadně podobali maturantům Gymnázia Milady Horákové, v ostatních třídách byli tvorové údajně podobní našim deváťákům.

Ráno 5. 12. 2019 se vestibul rozezněl adventním zpíváním. Děti i jejich rodiče si spolu se studenty Gymnázia Milady Horákové připomněli, že nastává vánoční čas...

Čtvrťáci v listopadu 2019 navštívili Planetárium a Divadlo v Korunní, kde viděli muzikálové představení Princové jsou na draka. 3. 12. 2019 se žáci 4.A a 4.B vydali na hrad Houska za anděly a čerty.

28. a 29. 11. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku vydali do Kongresového centra na výstavu pražských středních škol Schola Pragensis.

Druhé letošní třídní schůzky proběhly 26. 11. 2019.

Ve dnech 19. až 25. 11. 2019 proběhlo tradiční podzimní soustředění pěveckého sboru Planina, které je předzvěstí budoucího adventního zpívání a hlavně předvánočního koncertu.

Před pavilonem našich nejmladších nadějí bylo 6. 11. 2019 poněkud rušněji. Deváťáci pomohli vysadit tradiční stromek pro prvňáčky. Letošní stříbrný smrček bude jistě prospívat, zvláště když děti slíbily, že o něj budou nejen pečovat, ale také ho budou o vánocích zdobit pro potěšení své i sousedů z okolí.

25. 10. 2019 žáci 8.A navštívili muzeum v Podskalí.

V říjnu 2019 se páťáci poučili v Planetáriu a absolvovali výstavu a výtvarnou dílnu Národní galerie v domě U Kamenného zvonu.

Naši fotbalisté v říjnu 2019 excelovali ve fotbalových turnajích soutěže POPRASK a neztratili se ani ve finálových kolech. Možná umíme kopnout nejen do tý bedny či do vrtule.

Na podzim deváťáci vyrazili na exkurze do Botanické zahrady UK Na Slupi.

24. 9. 2019 proběhly první třídní schůzky.

Školní září sotva začalo, když naše hřiště ožilo urputným zápolením v kopané, přehazované a běhu. Žáci 6. až 9. tříd během sportovního dne 6. 9. 2019 prokázali, že do dalších deseti měsíců školního roku mají dostatek sil a odhodlání. Vydrží jim?

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme ve spolupráci se sousední Akademií řemesel – SŠT Zelený pruh a pro výuku pracovních činností využijeme projektu připraveného Magistrátem hl. m. Prahy. Žáci 8. a 9. ročníku budou navštěvovat tzv. polytechnické hnízdo na Zeleném pruhu a budou mít možnost využívat i jeho technického vybavení.

2. září 2019 jsme zahájili nový školní rok. Žáci několika tříd se setkali setkají s novými třídními učitelkami:
1.A má na starosti (i k potěše) Mgr. Martina Říkovská. 2.A přebírá Mgr. Štěpánka Frčková. Třídu 3.A bude provázet Ing. Libuše Benáková. 3.B po paní učitelce Frčkové přebírá Mgr. Hana Jusková. Třídu 5.B posledním ročníkem prvního stupně místo paní učitelky Szczotkové provede Mgr. Iva Šídlová. Žáky 6.A ve své třídě přivítá Mgr. Miroslava Klučinová. Matematickou třídu 6.B bude II. stupněm provázet Mgr. Hana Neckář Vyšovan.

 

Školní rok 2018/2019

Koncem července 2019 byla zahájena výměna oken na chodbách v přízemí a zateplení fasády pavilonů Milada a Eliška.

28. 6. 2019 se s Planinou rozloučili žáci 9. tříd. Do dalšího studia jim přejeme hodně sil a pytel úspěchů. Někteří deváťáci se v září vrátí stejným vchodem, jakým v červnu odešli. Nikoliv v důsledku sklerózy, ale jako studenti 1. ročníku Gymnázia Milady Horákové.

Žhavé červnové odpoledne 26. 6. 2019 lámalo teplotní rekordy. Horké nádvoří během tradiční Planina Open Air ještě více rozpálili naši zpěváci a tanečníci, kteří se navzdory sálavé výhni rozloučili se školním rokem s plnou parádou.

Za poznáním báječného světa techniky se žáci 6.A vydali 24. 6. 2019 do plzeňské Techmanie. Samozřejmě se nezapomněli seznámit ani se slavnou historií místní strojírenské výroby.

Do malebného Salzburgu a Berchtesgadenu v Alpách se 19. a 20. 6. 2019 vydala výprava tvořená žáky 8.A a obou 9. tříd.

Od 10. do 14. 6. 2019 jste mohli potkat průzkumníky ze 4.A na škole v přírodě ve Ždáru nad Sázavou. Místo poklidných procházek ve dvojicích zvolili rychlé dopravní prostředky všech kalibrů na souši i ve vodě, kejklování a třeba i westernový styl.

Od 2. do 7. 6. 2019 se děti ze 2.A vydaly na školu v přírodě do Benecka-Mrklova v Krkonoších. Celý týden je provázel deník indiánského chlapce. Děti stavěly přístřešky, lovily králíky, svezly se na koních, podnikly celodenní putování na rozhlednu Žalý, zachránily své zlato z rukou padouchů a nakonec získaly své indiánské jméno.

Mezinárodní laserové centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech 16. 5. 2019 navštívili žáci 9.B.

V nezvykle chladném a větrném odpoledni 14. 5. 2019 se naše při tradičním jarním kutálení hřiště zaplnilo nejmladšími žáky a dětmi z okolí, aby si spolu se svými rodiči vyzkoušeli nejrůznější hry a soutěže. Díky všem srdnatým otužilců, které neodradil ani májový deštík.

30. 4. 2019 proběhlo tradiční čarodějné dopoledne pro žáky 1.a 2. tříd. Děti pod vedením svých starších spolužáků plnily roztodivné úkoly a úspěšně prokázaly své čarodějné dovednosti.Děti pod vedením svých starších spolužáků plnily roztodivné úkoly a prokazovaly své čarodějné dovednosti. Děkujeme deváťákům za pomoc.

Od 13. do 19. 1. 2019 hostily krkonošské svahy v okolí Pece pod Sněžkou tradiční lyžařský kurz pro naše 7. ročníky.

Naše nová jídelna večer 17. 12. 2018 zažila velké vánoční trhy. Tisíce dětských výrobků udělají radost u nejednoho vánočního stromečku a výtěžek prodeje potěší nejen našeho adoptivního čápa černého z pražské ZOO, ale přispěje i k nákupu pomůcek a k dalším dobrým účelům.

Tradiční předvánoční koncert letos konal 12. 12. 2018 v sále Nuselské radnice. Skvělý výkon zpěváků byl ještě podtržen atmosférou sálu. Početné obecenstvo bylo nadmíru spokojeno.

Žáci 2. tříd se 10. 12. 2018 vydali na zámek Stránov u Mladé Boleslavi, aby se podívali jak se kdysi slavily Vánoce nejen na zámku, ale i v podzámčí.

6. 12. 2018 před vyučováním se vestibul rozezněl koledami. Zpěváci i muzikanti tradičním adventním zpíváním na Planině přivítali vánoční čas.

Do hlubin čertova pytle naši nejmenší nahlédli 5. 12. 2018 pozdě večer. Protože splnili všechny úkoly, které jim sbor pekelníků i andělů připravil, našli na dně pytle něco dobrého...

5. 12. 2018 tu byl. Mikuláš s družinou všechny řádně vyslechl, posoudil a odměnil. Bytosti plynule měnily podobu, takže chvílemi a připomínaly deváťáky, jindy zase maturanty našeho gymnázia.

26. 11. 2018 se žáci 1. tříd navštívili Vánoce na statku. V následujícím týdnu se třeťáci a páťáci seznámili s Českou mší vánoční. Nedá se nic dělat, už jsou za dveřmi...

Na výstavu středních škol Schola Pragensis se deváťáci vydali 22. a 23. 11. 2018.

21. a 22. 11. 2018 naši osmáci absolvovali celostátní testování organizované Českou školní inspekcí.

Soustředění pěveckého sboru Planina od 6. do 8. 11. 2018 bylo předzvěstí chystaného vánočního koncertu a tradičního adventního zpívání.

12. 10. 2018 se páťáci seznámili s prací skláře a žáci 1. a 2. tříd navštívili filmové představení Planeta Česko.

V říjnu řada tříd využila hromadnou vstupenku, kterou nám obstaralo Sdružení rodičů, k návštěvě podzimní ZOO.

25. 9. 2018 se konaly první letošní třídní schůzky.

Bájnou horu Říp 19. 9. 2018 prozkoumali naši čtvrťáci. Zda získali nějaké důležité poselství od našich předků, zatím neprozradili.

Nabití energií z prázdnin se žáci 6. až 9. tříd vyšvihli k vrcholným výkonům. Sportovní den 6. 9. 2018 byl letmým startem letošního školního maratonu.

3. 9. 2018 jsme zahájili nový školní rok. Třídními učitelkami 1. tříd jsou Lea Jirovcová a Barbora Nováková. Novou třídní učitelkou letošní 3.A je Petra Horáková a třídu 5.B nově vede Libuše Benáková. Třídní učitelkou 6.A je Milena Al-Madhagiová.

Přes prázdniny proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu jídelny a některé další opravy.

 

Školní rok 2017/2018

Slavnostní oblečení, vážné projevy, důstojné dámy a seriózní gentlemani. 29. 6. 2018 se s Planinou rozloučili deváťáci.

Stovky účinkujících. Tisíce barev. Nekonečně tónů. A tři slova: Planina Open Air. Letos 27. 6. 2018.

Od 9. do 17. 6. 2018 naši deváťáci lapali bronz, stříbro i zlato na sportovním kurzu v Itálii. Azurové nebe, skotačivé vlny, omamná vůně pinií a nostalgicky tmavomodrá předzvěst loučení s Planinou...

Posázaví v okolí Ledče od 11. do 15. 6. patřilo žákům ze 3.A a 6.B, kteří zde prožili svůj týden na škole v přírodě.

Naši nejmladší z 1.A se 5. 6. 2018 setkali s mláďaty na statku v Toulcově dvoře. Potěšení bylo oboustranné.

Květen a červen - tradiční čas pro výlety a školy v přírodě.

Prosluněný vestibul se 16. 5. 2018 stal dějištěm tradičního jarního koncertu pěveckého sboru Planina. Sluneční i hudební nadílka byla vrchovatá, paprsky i tóny hřejivé, erupce potlesku bouřlivé.

16. 5. 2018 se první i druhé třídy vydaly na Kokořínsko, kde byl ukrytý poklad. Už není.

9. 5. 2018, docela pěkné odpoledne, školní hřiště ...a plno dětí i rodičů ze školy i okolí. Každoroční jarní kutálení rozhýbalo malé i velké.

Huh! To jsme se vylekali! 30. 4. 2018 nečekaně přilétly čarodějnice. Kdo by to byl řekl...

Tradiční stromek pro prvňáčky se u pavilonu nejmladších žáků objevil 19. 4. 2018. Deváťáci zavzpomínali na mladá léta, prvňáčci vyslechli moudré rady a mladý doubek započal svou pouť za osudem budoucího planinského velikána.

17. 4. 2018 jsme uspořádali obvodní kolo Matematické olympiády.

13. 4. 2018 se třídy 3.A a 4.B vypravily nejen za čerstvým povětřím a jarními tradicemi do skanzenu v Přerově nad Labem.

6. 4. 2018 nás v rámci programu Ornita navštívili krkavcovití pěvci. Byli zábavní.

Těsně před Velikonocemi 27. 3. 2018 vyrazili prvňáčci na jarní pohádku o Aničce a Neběšťánkovi do Planetária. Formou pohádkového vyprávění děti získaly představu o naší sluneční soustavě.

26. 3. 2018 se vestibul proměnil v pestré velikonoční tržiště. Zájem byl tradičně velký, nabídka tradičně bohatá.

Hop, hop, hop. 16. 3. 2018 a tradiční Matematický klokan.

Od 7. do 12. 1. 2018 ovládli sjezdovky v Peci pod Sněžkou naši sedmáci. Lyžařský kurz spolehlivě prokázal, že Planina jezdí nejen šusem...

Hurá! Začátek ledna 2018 jsme přivítali v nové školní jídelně.

Vrcholem vánočních oslav byl určitě náš velký vánoční koncert. Odpoledne 13. 12. 2017 byl improvizovaný hudební sál ve vestibulu plný až prasknutí a skvělý výkon našeho pěveckého sboru byl právem odměněn bouřlivým potleskem.

Ani letos jsme nezapomněli přivolat Vánoce naším adventním zpíváním. 7. 12. 2017 ráno si do vestibulu přišli zazpívat koledy nejen žáci a učitelé, ale také spousta rodičů i návštěvníků z okolí.

Prvňáčci 6. 12. 2017 vyrazili do Toulcova dvora na program Vánoce na statku. Připomněli si adventní tradice, postavili betlém, ozdobili perníčky, vyrobili slaměný řetěz a svíčku ze včelího vosku. Nezapomněli ani na čertíka z kynutého těsta.

5. 12. 2017 v tajuplně temných chodbách putovali nejmladší žáci a další děti z okolí za tajemstvím čertova pytle. Po úspěšném splnění pekelně těžkých úkolů se nakonec ukázalo, že tajemství je sladké.

Mikulášská nadílka 5. 12 2017 měla i letos tradiční podobu. Nejmladší žáčky navštívil svatý muž, který se vynořil odkudsi z útrob našeho partnerského gymnázia. Hlavní práci však měl na starosti tým nadpozemských i podzemních bytostí, který se vzdáleně podobal letošním deváťákům.

1. 12. 2017 se 4.B vydala na skok do Jumpparku. Tentýž den se ocitla 8.B na kluzké ploše.

Deváťáci se 24. 11. 2017 zamysleli nad svým budoucím studiem na výstavě středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru.

8. 11. 2017 naši matematici úspěšně bojovali v matematické soutěži MaSo.

5.A vyrazila 3. 11. 2017 do Toulcova dvora na program Kámen, společník člověka. Žáci se nejen seznámili s utvářením zemského povrchu, ale uvědomili jsme si také sepětí člověka s kamenem od pravěku po současnost.

Od 31. 10. do 8. 11. 2017 jste mohli obě čtvrté třídy potkat v okolí Broumova nebo Adršpachu. Netradičně podzimní škola v přírodě v Ruprechticích ukázala, že naše země je krásná v každé roční době.

Výjezdní soustředění pěveckého sboru se konalo od 31. 10. do 2. 11. 2017

Šesťáci strávili 16. 10. 2017 den v HistoryParku v Ledčicích.

Začátkem října 2017 odjela 5.A na školu v přírodě do Bartošovy pece v Českém ráji.

27. 9. 2017 se žáci 4.A vypravili do botanické zahrady.

První letošní třídní schůzky konaly 20. 9. 2017.

8. 9. 2017 se 7.B vydala do Národního muzea mezi obratlovce.

Sportovní den 7. 9. 2017 dodal novému školnímu roku už od počátku patřičný švih, shyb i hmit.

V pondělí 4. 9. 2017 jsme zahájili nový školní rok.

Koncem června 2017 byla zahájena rekonstrukce školní jídelny.

 

Školní rok 2016/2017

30. 6. 2017 jsme nejen zúčtovali se školním rokem, ale také jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Planinským stařešinům přejeme hodně štěstí a úspěchy nejen ve školních lavicích.

Bujaré loučení se školním rokem Planina Open Air se nádvořím školy rozeznělo 28. 6. 2017. Po strhujících vystoupeních tříd I. stupně jeviště opanovali starší žáci a nakonec zazněl mohutný hlas našeho pěveckého sboru.Kdo vydržel, mohl shlédnout a hlavně uslyšet sbor a kapelu Gymnázia Milady Horákové.

Na výlet vyrazili žáci 2. tříd 19. 6. 2017. Volba padla na zámek Loučeň a jeho labyrinty v zámeckém parku. Nejprve se děti příjemně unavily hledáním cesty v palisádových, buxusových, kamenných a provazových labyrintech a bludištích, v poledne je v zámku přivítala sama princezna a zámecká paní.

22. 6. 2017 se šesťáci vydali na zámek Konopiště. Cesta vlakem se pro některé žáky stala největším zážitkem výletu. Zámek sám a park nezklamaly, ale úmorné vedro, i přes časté pokusy se zchladit zmrzlinou, nakonec výletníky donutilo ke kapitulaci, prohlídka Benešova se odkládá až na horší počasí.

16. 6. 2017 žáci 9. ročníku zanechali své tvořivé stopy v Národní galerii.

9. 6. 2017 se druháci vydali do Netluk u Uhříněvsi. Zde na ně čekal program věnovaný Dni potravin. Seznámili se s chovem hospodářských zvířat a s pěstováním zemědělských plodin. Zkusili si například dojení, ochutnali mléčné výrobky, zkusili odtáhnout traktor nebo si vyrobili müsli z vlastnoručně namletých ovesných vloček.

6. 6. 2017 strávili žáci 1. tříd příjemný den ve Farmaparku. Viděli spoustu zvířat a vydováděli se na skvělých atrakcích. Prošli se po nevšední stezce nad potokem a dopřáli si i vodní hrátky.

Od 3. do 10. 6. 2017 strávily třídy 3.A i 5.A na škole v přírodě.

Obvodní kolo Pythagoriády jsme uspořádali 16. 5. 2017.

18. a 19. 5. 2017 se žáci našeho 9. ročníku zúčastnili celostátního testování z českého jazyka, angličtiny a dějepisu, které organizovala Česká školní inspekce.

29. 5. 21017 se žáci 8. a 9. ročníku v zajímavém programu seznámili s taji moderní chemie.

Očekávaný a tradičně skvělý jarní koncert pěveckého sboru Planina se rozezněl vestibulem odpoledne 24. 5. 2017.

25. 5. 2017 se konaly přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky.

Tradiční Jarní kutálení se konalo 17. 5. 2017.

Den dětí 1. 6. 2017 některé třídy oslavily na parníku, jiné v divadle či hrátkami a soutěžemi v nedaleké Hobbycentru.

17. 5. 2017 naši matematici úspěšně bojovali v tradiční matematické soutěži MaSo.

Čarodějnice na Planinu přilétly 28. 4. 2017. Prvňáčci se spolu se svými kamarády z druhých tříd pustili do plnění někdy i zapeklitých úkolů, kterými je provázeli naši nejstarší žáci . Děti musely prokázat například hbitost při prolézání obrovskou pavučinou, přesnou mušku při probouzení netopýrů, znalosti dokázaly u určování roztodivné květeny a dokonce se svezly na létajícím koberci.

12. 4. 2017 se děti ze druhých tříd vydaly do Národní galerie ve Schwarzenberském paláci. Po cestě do galerie si prohlédly fresku se zvědavým mnichem v chrámu sv. Mikuláše a v Nerudově ulici odhalily tajemství domovních znamení. V galerii už na ně čekal připravený program - příběhy obrazů, předměty ukryté v šerosvitu a tvorba vlastního díla.

Jarní třídní schůzky se konaly 26. 4. 2017.

Slavné velikonoční trhy jsme upořádali 10. 4. 2017.

4. a 5. 4. 2017 proběhl zápis do 1. tříd. Všechny zapsané děti budou přijaty (nikdo nemusel být odmítnut) , v září 2017 otevřeme dvě první třídy.

4. 4. 2017 jsme pořádali obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie 6. až 8. tříd.

Druháci 3. 4. 2017 navštívili mýdlárnu a sklárnu. V mýdlárně se děti po seznámení s procesem výroby pustily s vervou do zdobení vlastního mýdla. Ve sklárně přihlížely výrobě skleněných květů.

Žáci prvních a druhých tříd se 24. 3. 2017 vydali na divadelní představení Kvak a Žbluňk. Maňáskové představení druháčkům připomnělo oblíbené postavičky z knížky, kterou četli v první třídě. Prvňáčci se na knížku od Arnolda Lobela po shlédnutí pohádky moc těší.

23. 3. 2017 se na naší škole konalo obvodní kolo Fyzikální olympiády.

24. 2. 2017 čekalo na žáky 1.a 2. tříd divadelní představení Tvé tělo, tvůj hrad.

Od 6. do 10. 2. 2017 vyrazila skupina sportovců z 8. a 9. ročníku na výběrový lyžařský kurz do rakouského Saalbachu.

14. 2. 2017 se třeťáci vydali do ZOO, aby si popovídali se žirafami, hrochy, slony, tučňáky a dalšími kamarády.

24. 1. 2017 jsme uspořádali obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie 5. a 9. tříd.

Počátkem ledna se sedmáci zdatně klouzali na tradičním lyžařském kurzu. V Peci pod Sněžkou bylo nasněženo a veselo.

Tradiční vánoční koncert se rozezněl ve vestibulu školy 15. 12. 2016. Početné publikum odměnilo výkon našich zpěváků a muzikantů mohutným potleskem.

Naplněný čertův pytel byl postupně vyprázdněn večer 6. 12. 2016. Zasloužili se o to naši nejmladší, kteří se spolu se svými rodiči a předškoláky z okolí vydali potemnělými chodbami zdolávat nástrahy pekelníků.

V den svého svátku 6. 12. 2016 navštívil Planinu Mikuláš se svou družinou. V 1. a 2. třídách se nadpozemský sbor nápadně podobal maturantům z Gymnázia Milady Horákové. Starší žáky navštívily bytosti, o nichž zlí jazykové tvrdí, že jejich podoba s našimi deváťáky nebyla náhodná...

2. 12. 2016 ráno se ve vestibulu konalo tradiční adventní zpívání. Před začátkem vyučování (a vlastně i po něm) se Planinou nesly koledy, které si s chutí zazpívali nejen naši žáci a učitelé, ale také studenti gymnázia, rodiče a další příchozí.

Osmáci a deváťáci 24. 11. 2016 navštívili výstavu pražských středních škol Schola Pragensis, která se každým rokem koná v Kongresovém centru.

22. a 23. 11. 2016 se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili přednášek a besed s pamětníky, které proběhly v rámci Týdne novodobých dějin pořádaného naším partnerským gymnáziem.

Tradiční stromek pro prvňáčky vysadili deváťáci 9. 11. 2016. Letos se před pavilonem zazelenal cedr himalájský.

8. 11. 2016 naši matematici z II. stupně zazářili v celostátní matematické soutěži MaSo, kterou pořádá Matematickofyzikální fakulta UK. V tvrdé  konkurenci byli třetí nejlepším družstvem základních škol z celé republiky.

7. 11. 2016 se žáci 1. a 2. seznámili s kocourkem Modroočkem.

Od 1. do 3. 11. 2016 proběhlo obvyklé výjezdní soustředění pěveckého sboru, protože vánoční koncert musíme důkladně  připravit.

V říjnu třídy I. stupně absolvovaly první z programů dopravní výchovy, páťáci navíc vyrazili na terénní pozorování podzimní přírody.

První třídní schůzky proběhly 12. 10. 2016.

Žáci 7. ročníku navštívili 4. 10. 2016 německý hrad Königstein.

Šesťáci se v září díky pražskému Planetáriu zahleděli daleko do Vesmíru...

1. září 2016 jsme zahájili školní rok 2016/2017. Třídními učitelkami 1. tříd jsou Lea Jirovcová a Lenka Stýblová.

 

Školní rok 2015/2016

Poslední den školního roku byl tradičně i dnem loučení s deváťáky. Prosluněný vestibul 30. 6. 2016 ráno zastihl mladé dámy a pány nečekaně vážné, jako by se jim už teď začínalo po písemkách a zkoušení stýskat. Ať se jim stýská i nadále a hlavně ať se jim v dalších letech daří!

Planina Open Air 28. 6. 2016 - tradiční loučení se školním rokem na nádvoří bylo i letos velkolepé. Nejdříve sklidily úspěch jednotlivé třídy se svými programy. Poté dostali slovo planinští zpěváci, tanečníci a sportovci. Společnými písněmi publikum oslovili odcházející deváťáci. Pak se rozezněl náš pěvecký sbor. Kdo vydržel, mohl si poslechnout také sbor a divoký rej kapely našeho Gymnázia Milady Horákové.

Žáci 9.A si jako cíl svého posledního výletu 27. 6. 2016 vybrali místo poněkud vážné. Terezínská Malá pevnost a ghetto sice k radovánkám nelákaly, ale letní počasí a pohodová atmosféra konce školního roku nakonec rozhodly, že vzpomínky na výlet budou veskrze kladné.

27.6. 2016 se žáci 9.B pokusili pokořit Sněžku. Pod vedením zkušených horských průvodkyň se to zdařilo a expedice přesně ve 14:00 stanula na vrcholu naší nejvyšší hory! Počasí sice moc nepřálo, takže po nezbytné vrcholové fotografii začal ústup do údolí. Vše završeno jízdou na tobogánu v Peci pod Sněžkou.

23. 6. 2016 se žáci 8.A a 9.B vydali do centra metropole. Nejprve navštívili muzeum voskových figurín v Celetné ulici v Praze. Začali prohlídkou alchymistické dílny, zavítali do staropražské kavárny. Na konci expozice čekal ateliér, ve kterém si na počítači vytvořili vlastní voskovou postavu ve 3D. Závěr expedice žáci strávili na parníku a za krásného počasí si vychutnali pohledy na Karlův most, Pražský hrad a na život kolem Vltavy.

21. 6. 2016 žáky z 1. tříd a 2.A navštívili včelaři. Děti si mohly vyzkoušet různé včelařské nástroje a pomůcky. V průhledném úlu pozorovaly královnu, dělnice a dokonce i trubce. Na závěr každý ochutnal med a někteří odvážlivci i voštinu.

21. 6. 2016 se konal předolympijský Sportovní den. Třídy soutěžily například v přehazované,  kopané a štafetových bězích. Všichni sportovci zaslouží pochvalu za sportovní nasazení, výkony i chování. Největší sportovní nadějí pro některou z budoucích olympiád se stala třída 8.A, která vyhrála hned několik disciplín.

15. a 16. 6. 2016 vyjely děti ze 2.A a 4.B na výlet do Českého ráje. První den výletníci navštívili liberecký IQ parku a stihli i výšlap na Ještěd. Druhý den děti zažily dobrodružství nejenom v Bozkovských dolomitových jeskyních s největším podzemním jezerem v Čechách, ale zdolaly i Riegrovu naučnou stezku podél Jizery.

Protože již prvňáčci umí číst, vydali se v červnu 1.A a 1.B do místní pobočky Městské knihovny ve Vikově ulici. Tam na ně čekala paní knihovnice, která je seznámila s provozem knihovny. Malí čtenáři samozřejmě měli možnost si knížky nejenom prohlédnout, ale i vypůjčit.

6. 6. 2016 žáci z 1.A, 1.B a 2.A zažili netradiční prohlídku Karlova mostu. Provázeli je praví vltavští vodníci, kteří je seznámili s místními legendami a pražskými strašidly. Děti po cestě potkaly i vodní pannu a čertici, v Muzeu Karlova mostu si vyzkoušely středověký jeřáb. Vše završil netradiční pohled na panorama Hradčan při plavbě po Vltavě oslazený navíc zmrzlinou přímo na lodní palubě.

Tradiční jarní koncert pěveckého sboru Planina se letos konal 2. 6. 2016. Tradičně velkolepý, kvetoucí, jiskřivý a perlivý!

1. 6. 2016 děti z 1.C a 3.A navštívily zámek v Hrádku u Nechanic. Prohlédly si romantické prostředí, kde se natáčely například pohádky Princ a Večernice, Anička s lískovými oříšky, Elixír a Halíbela, Fišpánská jablíčka nebo slavné filmy jako například Atentát, Hotel pro cizince, Jana Eyrová a mnohé další. Po prohlídce zámku žáci navštívili městečko Hořice proslulé výrobou známých hořických trubiček. Sami si vyzkoušeli výrobu svých trubiček, které přivezli ochutnat domů.

Děti z 1.A, 1.B a 2.A oslavily svůj dětský den 1. 6. 2016 tradičně v partnerském Hobby centru. I letos měly připravený bohatý program. Tentokrát přišel i kouzelník.

Žáci 1.C a 2.B 26. 5. 2016 navštívili staroslavný Vyšehrad. Prohlédli si tamní kasemata a nezapomněli se podívat i na Slavín.

23. a 30. 5. 2016 se žáci z 1. a 2. tříd zúčastnily setkání na téma Život bez zraku. Přímo od nevidomého člověka se dozvěděli, jak pomoci lidem se zrakovým postižením. Seznámili se i s pomůckami pro nevidomé a poznali práci vodícího psa.

Planinští pěstitelé v čele se zahradníky z 3.A nabídli světu 19. 5. 2016 své zelené i pestře kvetoucí odchovance. Díky nim bude nejedno okno, balkon či zahrádka v okolí zelenější, barevnější a voňavější.

17. 5. 2016 vyrazili žáci z 1.A a 1.B do planetária na program O měsíčku, sluníčku a hvězdičkách věnovaný naší sluneční soustavě a pohybům vesmírných těles.

Opeřené dopoledne prožili 4. 5. 2016 žáci prvního stupně. Do školy k nám zavítali ornitologové a spolu s nimi se nám předvedli zástupci ptactva.

3. 5. 2016 jsme uspořádali tradiční Jarní kutálení pro naše nejmladší žáky. Děti i s dospělými si vyzkoušely známé i méně známé hry s míči a míčky, zahrály si kuličky, navlékaly korálky. Celou akci zpříjemnily s láskou napečené dobroty od maminek.

Březen a duben 2016

29. 4. 2016 ožily chodby i školní hřiště čarodějným rejděním. Čarodějnice a čarodějové prokazovali svou zdatnost při plnění úkolů, jako byl například let na koštěti, prolézání pavučinou, získání lektvaru, poznávání kouzelných bylinek a znalost čarodějného písma. Průvodci čarodějným dopolednem se stali naši nejstarší žáci z 9. tříd.

28. 4. 2016 se žáci 8.A vydali na exkurzi do Střední školy Vrbova v Praze 4. Dozvěděli se důležité informace o oborech, které jsou zde vyučovány, i o podmínkách přijímacího řízení.

Šesťáci měli ve dnech 25. až 26. 4. 2016 možnost prohlédnout si památky Vídně a nahlédnout do historie rakouské metropole. Navštívili Albertinu, Císařskou klenotnici i Habsburskou císařskou hrobku. Slávu monarchie si připomněli v Schönbrunnu i s jeho krásnou zahradou. Na závěr zavítali do Prátru, neboť už C.K. školní předpisy hovořily cosi o veselé mysli a půl zdraví...

14. 4. 2016 se prvňáčci poprvé vydali do Národní galerie. Ve Veletržním paláci měli připravený program, během něhož se dozvěděli, co vlastně galerie je a jak se v ní mají chovat. Připravili si i vlastní výstavu s originálními uměleckými díly.

12. a 13. 4. 2016 se žáci 8. a 9. tříd ve vzdělávacím centru Židovského muzea setkali s pamětnicí holokaustu paní Růženou Blechovou, která mimo jiné přežila i několik let v Terezíně.

Obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie 6. až 8. tříd jsme pořádali 5. 4. 2016.

30. 3. 2016 se konalo školní kolo Pythagoriády.

Obvodní kolo Fyzikální olympiády jsme uspořádali 23. 3. 2016.

22. 3. 2016 na Planině proběhlo obvodní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro kategorii žáků 5. tříd.

Žáci 2.A a 4.A se 22. 3. 2016 vypravili odhalit tajemství výroby mýdla. Vyzkoušeli si míchání přísad a důkladně si prověřili svoje čichové buňky při hledání a poznávání vůní. Samozřejmě si odvezli i vlastnoručně vyrobené mýdlo.

Koncem března byly zahájeny tradiční programy dopravní výchovy pro žáky 4. a 5. tříd.

18. 3. 2016 ve škole řádil Matematický klokan.

Od 14. 3. do 18. 3. 2016 se skupina sportovců z 8. a 9. tříd vydala do rakouského Saalbachu na výběrový lyžařský kurz. Známé horské středisko všechny nadchlo svými sjezdovkami, nádhernými výhledy a především skvělým počasím.

Od 15. do 17. 3. 2016 se naši zpěváci a muzikanti vydali do západočeského městečka Žihle na výjezdní soustředění školního pěveckého sboru Planina.

9. ročníky se v březnu vydaly za zvířátky do ZOO.

24. 2. 2015 čtvrťáci a páťáci navštívili Pražský Hrad.

Žáci 2.B a 4.A si 17. 2. 2016 prohlédli Titanic. Samozřejmě ne vrak na dně Atlantiku ale stejnojmennou výstavu ve veletržním areálu v Letňanech.

Žáci 1. tříd se od února 2016 mohou s chutí zakousnout do čehokoliv, protože absolvovali program "Zdravé zoubky".

5. 2. 2016 se první třídy zúčastnily vzdělávacího programu s meteorologem Michalem Žákem.

19. 1. 2016 jsme uspořádali obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorii 5. a 9. tříd.

První pololetí jsme završili 28. 1. 2016.

18. a 19. 1. 2016 proběhl zápis do 1. tříd.

Lyžařský kurz 7. ročníku i letos hostila Pec pod Sněžkou. Od 10. do 16. 1. 2016 se ze sedmáků stali zkušení horalé a postrach místních sjezdovek. A zbylo dost sil i na večerní program. Organizovaný i ten neorganizovaný...

V předvánočním čase 16. 12. 2015 se žáci 2.B a 3.B vydali do svíčkárny v Šestajovicích. Zkusili si odlít do formiček hmotu na voskové pastelky a dozvěděli se, jak se vyrábějí svíčky. Každý si tu svoji památeční také sám vyzdobil. Mimochodem, potěšila i místní maličká farma...

Ve dnech 14. a 15. 12. 2015 ožil vestibul školy našimi vánočními trhy. Vánoční ozdoby, dobroty svícny a další drobnosti vyrobené našimi žáky zpříjemnily sváteční čas v nejedné domácnosti.

Velký podvečerní vánoční koncert jsme letos uspořádali 8. 12. 2015. Ve vestibulu školy se předvedl náš pěvecký sbor v plné parádě. Početné obecenstvo už dávno ví, že nejde jen o nějaké jednoduché zpívánky, ale o skutečný hudební zážitek. A ani tentokrát určitě nebylo zklamáno.

Pátek 4. 12. 2015 byl nejen dnem adventního zpívání, ale také poslední školní den před svátkem svatého Mikuláše. Hlavní mikulášskou nadílku obstaraly nadpozemské bytosti, které se nápadně podobaly našim deváťákům. Nejmladší žáci v Novém pavilonu zas měli možnost potkat trochu staršího Mikuláše, který se spolu s čertovskou družinou vynořil odkudsi z maturitní třídy Gymnázia Milady Horákové.

Tradičním adventním zpíváním se vestibul školy rozezněl 4. 12. 2015. Také letos spolu s dětmi přišla řada rodičů, dědečků i babiček. Všichni dohromady si zpěvem koled připomněli, že vánoční čas je skutečně za dveřmi.

3. 12. 2015 putovali naši nejmladší žáci i další děti z okolí setmělou Planinou osvětlenou jen mihotavými plamínky svíček. Překážky v podobě nejrůznějších úkolů jim na cestě kladli samotní pekelníci. Tajemství čertova pytle však bylo odhaleno, takže si všichni malí poutníci odnášeli domů sladkou odměnu.

Tradiční stromek pro prvňáčky letošní deváťáci zasadili 3. 12. 2015. Protože nezapomněli na svůj stromek z roku 2007, kterým byl černý jeřáb, darovali prvňáčkům zdatný červený jeřáb se sladkými plody. Možná nebudou určeny k mlsání, ale ptáci si v zimě na nich určitě pochutnají.

2. 12. 2015 se žáci prvních tříd vypravili na vánoční vyrábění do Toulcova dvora. Seznámili se se zvyky, které provázejí advent a vyrobili si svíčku, vánoční řetěz, ozdobili perníček, upekli jedlého čertíka a vytvořili vánoční přání. Domů si odnášeli nejen krabičku s výrobky, ale také spoustu zajímavých zážitků.

2. 12. 2015 proběhly třídní schůzky.

24. 11. 2015 na Planině přisálo UFO. Přestože nám žáci ze školní družiny tvrdili, že šlo jen o mobilní planetárium, milovníci vědeckých záhad pochybují. Od toho dne se totiž na noční obloze objevilo několik nových hvězd...

Také letos jsme uspořádali akci Barevný týden na Planině. Žáci i učitelé I. stupně se snažili co nejvíce se "vybarvit" a docela určitě se to povedlo. Šedivý závěr listopadu byl díky tomu pestřejší než obvykle.

Naši borci z 8. a 9. tříd 20. 11. 2015 vybojovali skvělé první místo v obvodním turnaji základních škol ve florbale.

Žáci 2.B a 3.A si 10. 11. 2015 na Kokoříně připomněli svátek Svatého Martina.

9. 11. 2015 žáci 1.C navštívili představení O chytré kmotře lišce v Divadle Gong.

Září a říjen 2015

Tradiční výroba mystických strážců obydlí z dýní byla náplní odpoledne 27. 10. 2015 ve školní družině. Připomínka dávné evropské tradice známé dnes především díky Halloweenu spojila děti i rodiče společným dílem. I letos tak bude Planina a domovy našich školáků v bezpečí...

Od od 12. 10. do 2. 11. 2015 ve škole probíhal tradiční sběr kaštanů. Dík za organizaci patří mgr. Šnupárkové a žákům 9.A.

Šesťáci se 13. a 14. 10. 2015 vydali do Jizerských hor. Čekaly je nejen přírodní krásy nejsevernějších českých hor, ale také atraktivní návštěva liberecké "IQ Landie".

29. 9. 2015 se žáci 4. tříd zúčastnili dopravní akce Smajlík. V praxi se seznámili s pravidly bezpečného provozu na silnicích.

V záři 2015 se žáci 4. tříd vyrazili na vlastivědnou a přírodovědnou vycházku. Páťáci se vydali na Pražský Hrad.

Nový školní rok jsme zahájili 1. 9. 2015. Novými třídními učiteli jsou: 1.A - Mgr. Martina Říkovská, 1.B - Mgr. Štěpánka Frčková, 1.C - Mgr. Jana Šulcová, 3.A - Ing. Libuše Benáková, 6.A - Mgr. Hana Neckář Vyšovan, 6.B - Mgr. Miloslava Zahálková. Loňské třídy 7.A+7.B byly spojeny do třídy 8.A (třídní učitelkou je Mgr. Jiřina Blažková).
Provoz školní družiny byl prodloužen do 17:30 a výše měsíčního poplatku byla stanovena na 300 Kč.

 

Školní rok 2014/2015

Květen a červen 2015

Se školním rokem i s letošními deváťáky jsme se rozloučili v pátek 26. 6. 2015.

Tradiční a velkolepý festival Planina Open Air jsme letos uspořádali 25. 6. 2015, tedy doslova jen pár hodin před vysvědčením. Vystoupení jednotlivých tříd a uměleckých skupin vyvrcholilo koncertem našeho pěveckého sboru. V podvečer program pokračoval letní scénou partnerského Gymnázia Milady Horákové, kde naši současní i bývalí žáci také vystupovali.

Od absolventů školy se právem očekává důstojnost a serióznost. Právě proto se 24. 6. 2015 žáci 9.A rozhodli završit svou planinskou kariéru sportem podle slavného Tyršova hesla "Ve zdravém těle zdravý duch". A protože jsme ve 21. století, zdravý duch byl utužen řáděním v JumpParku na Jarově a poté bowlingovým turnajem na Chodově.

Jak vypadá škola ve dne, žáci dobře vědí. Ti nejmladší navíc zjistili, jak vypadá i v noci. Od večera 22. do rána 23. 6. 2015 měla Planina své malé noční strážce a byla v naprostém bezpečí.

Žáci 3.A se od 8. do 12. 6. 2015 vydali na školu v přírodě.

Týden od 6. do 14. 6. 2015 strávila výprava žáků z 8. a 9. ročníku ve slunné Itálii. Nedaleko San Marina a letoviska Rimini ukázali, že nejsme jen líní plážoví povaleči. Koneckonců nešlo o předprázdninové leháro, ale o sportovní kurz...

Žáci z I. stupně zažili 1. 6. 2015 v Hobbycentru dopoledne plné tvořivých a sportovních aktivit. Každý si mohl vyzkoušet svou odvahu na lezecké stěně, při souboji v nafukovacích koulích nebo na stezce se zavázanýma očima. Vlastnoručně vyrobený popcorn chutnal lépe než kupovaný. Domů si děti odnesly nejen vytvořené zápisníčky, keramické knoflíky či při malby, ale také spoustu zážitků.

28. 5. 2015 se školní vestibul rozezněl při tradičním jarním koncertu našeho pěveckého sboru. Zaplněná improvizovaná koncertní síň tradičně odměnila naše zpěváky, muzikanty i sbormistra bouřlivým potleskem.

22. 5. 2015 se jistě nejedno okno, balkon či zahrádka v okolí rozzářily svěží zelení. Naši žáci z 5. třídy pod vedením paní učitelky Benákové totiž prodávali své letošní výpěstky a bylo jich opravdu hodně. Výtěžek byl samozřejmě určen na podporu naší adoptivní africké žákyně (dnes už studentky) Aminy Musy.

Ve čtvrtek 21.5. 2015 vyrazila třída 9.B na zeměpisnou exkurzi do Kutné Hory. Natěšeni historií se deváťáci nechali okouzlit pamětihodnostmi tohoto krásného města, jako je například chrám sv. Barbory, kostel sv. Jakuba, Kamenný dům či kašna. Mezi nezapomenutelné historické zážitky jistě patřila i návštěva v místní pizzerii.

Týden od 18. do 23. 5. 2015 žáci 4.B strávili na škole v přírodě.

14. 5. 2015 naše škola pořádala obvodní kolo matematické soutěže "Pythagoriáda".

Školní hřiště ve slunečném odpoledni 13. 5. 2015 patřilo našim nejmladším žákům a předškolákům z okolí. Přilákalo je tradiční Jarní kutálení plné her a soutěží.

12. 5. 2015 si žáci 1.A a 2. A si vyzkoušeli matematiku netradičním způsobem ve výukovém programu Dobrodružná matematika. Na cestě za pokladem si ověřili své znalosti a za odměnu si rozdělili truhlu plnou zlaťáků. Zda byly pravé, se nám nepodařilo zjistit, protože zmizely dříve, než jsme stihli jejich ryzost ověřit.

Přijímací zkoušky do výběrové třídy s rozšířenou výukou matematiky proběhly 13. 5. 2015.

7. 5. 2015 sedmáci navštívili Muzeum hl. m. Prahy.

6. 5. 2015 naši páťáci vybojovali skvělé 3. místo v turnaji ve vybíjené, jehož se zúčastnily všechny školy Prahy 4.

Duben 2015

Sovy na Planině jste mohli potkat 30. 4. 2015. Díky programu společnosti "Ornita" se žáci prakticky seznámili s životem těchto tichých nočních lovců.

24. 4. 2015 žáci se 3. a 4. ročníku vydali poznávat tajemství bájného Vyšehradu.

Tradiční jarní třídní schůzky se konaly 21. 4. 2015.

16. 4. 2015 se žáci 8. a 9. ročníku prakticky seznámili s netušenými zákoutími moderní chemie.

V dubnu žáci 8. ročníku absolvovali exkurzi do podolské vodárny.

Od 13. do 15. 4. 2015 proběhlo soustředění pěveckého sboru, které bylo přípravou na květnový jarní koncert.

S Janem Husem, Karlem Gottem, Rudolfem II:, Jaromírem Jágrem a dalšími velikány se žáci 7. a 8. ročníku osobně setkali 8. 4. 2015 při návštěvě muzea voskových figurín.

8. 4. 2015 byla ZŠ Na Planině pořadatelem obvodního kola Matematické olympiády pro kategorie 6. až 8. ročníků základních škol Prahy 4.

Skupina žáků ze 7. a 9. třídy se 8. 4. 2015 vydala na opačný konec Prahy. Prohlédli si nově otevřený úsek metra trasy A z Dejvické do stanice Nemocnice Motol.

Březen 2015

Těsně před svátky jara jsme opět uspořádali velikonoční trhy. 31. 3. 2015 žáci ve vestibulu prodávali své výrobky a výpěstky. Tradičně velký zájem přinesl i svůj výtěžek, který bude použit na dobročinné účely.

26. 3. 2015 se na Planině tradičně konalo obvodní kolo Fyzikální olympiády pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií z Prahy 4. Z akce máme i pár fotografií.

Žáci 3.B se 25. 3. 2015 zúčastnili programu Vesmír kolem nás v pražském planetáriu. Viděli pořad o jednotlivých planetách Sluneční soustavy, Slunci, souhvězdích a letech na Měsíc. Ve foyeru si prohlédli a vyzkoušeli interaktivní výstavu.

Ve středu 25. 3. 2015 navštívili žáci 1.A místní pobočku Městské knihovny ve Vikově ulici. Velmi zajímavě a poutavě jim paní knihovnice pověděla o své práci a seznámila děti s provozem a chováním v knihovně. Děti pak měly možnost půjčit si knihu, prohlédnout si ji, kousek si přečíst a na cokoliv se zeptat.

Po dlouhé době jsme měli ve střední Evropě možnost zažít výjimečný astronomický jev. 20. 3. 2015 nastalo částečné zatmění Slunce, při kterém Měsíc ze tří čtvrtin zakryl sluneční kotouč. Naši učitelé fyziky zajistili nejen speciální brýle, ale také ideální počasí, takže jsme mohli pozorovat celý průběh unikátního úkazu od začátku až do konce.

Únor 2015

10. 2. 2015 se konala schůzka pro rodiče 9. tříd a zájemců o studium na víceletých gymnáziích. Základní informace včetně zvláštností v aktuálním roce (tzv. pokusné ověřování jednotných celostátních přijímacích zkoušek) získáte v tomto dokumentu.

17. 2. 2015 se v prostorách školy zjevovaly velmi nezvyklé bytosti. Posléze v nich byli rozpoznáni účastníci karnevalu školní družiny rozdovádění kouzly a veselými kousky klauna Ricarda.

19. 2. 2015 se žáci 8.A prakticky seznámili s náplní studia na nedaleké Střední škole gastronomické a hotelové ve Vrbově ulici. Seznámení bylo nejen poučné, ale i chutné.

Leden 2014

Počátkem ledna třídy 8.A a 9.A zažily zimní atmosféru v pražské ZOO.

V průběhu ledna žáci 4. a 5. tříd zdokonalili své dovednosti a znalosti v programech dopravní výchovy.

13. 1. 2015 žáci 5.A absolvovali další program v Toulcově dvoře.

První pololetí jsme završili 29. 1. 2015 vydáním výpisů vysvědčení.

Tradiční lyžařský kurz 7. ročníku od 18. do 24. 1. 2015 se podařil. Sněhu vrchovatě, tratě upravené, lanovky v provozu. Lyžovali jsme jak o závod. Začátečníci nakonec sjeli všechny sjezdovky v okolí boudy, pokročilí otestovali snad úplně všechny možnosti náročného terénu v Peci pod Sněžkou. Stydět se nemusíme ani za závody ve slalomu a pestrý doprovodný program kurzu.

19. a 20. 1. 2015 proběhl zápis do 1. tříd pro následující školní rok. Náhradním termínem zápisu byl 10. únor 2015.

21. 1. 2015 jsme uspořádali obvodní kolo matematické olympiády kategorií Z5 a Z9.

Prosinec 2014

2. 12. 2014 proběhly druhé třídní schůzky v tomto školním roce.

Žáci 9. tříd se 3. 12. 2014 vypravili do předvánočního Norimberka. Cílem bylo nejen zažít adventní atmosféru starobylého bavorského města, ale také poznat rodiště a místo působení slavného renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera.

Stejně jako v minulých letech, i letos 4. 12. 2014 putovali naši nejmladší žáci a předškoláci z blízkého okolí za tajemstvím čertova pytle.  Protože všichni úspěšně splnili záludné úkoly, které jim připravily bytosti nebeské i pekelné, zjistili, že pekelníkův pytel skrývá sladkou odměnu.

V předvečer svého svátku nezapomněl Planinu navštívit Mikuláš. Spolu se svou družinou 5. 12. 2014 obešel školu a nadělil. Věční kverulanti tvrdí, že někteří členové delegace se trochu podobali letošním deváťákům, což jsme nuceni se vší rozhodností dementovat.

Tradiční adventní zpívání letos rozeznělo vestibul školy 5. 12. 2014. Za zmínku jistě stojí, že tradice začala přesně před 10 lety, tedy v prosinci 2004.

5. 12. 2014 naši prvňáčci navštívili v Toulcově dvoře program Vánoce na statku. Dozvěděli se zajímavosti o adventním čase a připomněli si pár vánočních koled. Nejvíce ze všeho děti zaujala možnost vyrobit si voňavé svíčky, ozdobit perníčky, upéct si čertíka ze slaného těsta a vyrobit pěkného andílka.

8. 12. 2014 se žáci 2. ročníku vydali na exkurzi do mýdlárny. Dozvěděli se, jak se mýdlo vyrábí a pod vedením zkušených "mýdlařů" si ve skupinách vytvořili vlastní glycerinová mýdla a šumivé koule do koupele. To to bude v domácnostech vonět!

Očekávaný vánoční koncert pěveckého sboru Planina se rozezněl vestibulem 11. 12. 2014. Strhující výkon našich zpěváků a muzikantů publikum ocenilo tradičně bouřlivými ovacemi.

Listopad 2014

Třída 7.A dne 4. 11. 2014 navštívila v Holešovicích výstavu "Naše cesta" věnovanou životu lidí se zdravotním postižením. Žáci se podívali se do reálného prostředí speciálně upraveného bytu s kuchyní pro slepé, s koupelnou pro vozíčkáře, vyzkoušeli si manipulaci s ortopedickým vozíkem na nádraží, v autobuse, zkusili si orientaci na ulici či v temném tunelu bez kontroly zrakem nebo pocity člověka, který neslyší zvuky kolem sebe. Pobavili se u motorických a paměťových her a zkusili si třeba i basketbal na vozíku. Seznámili se s pomůckami, které postižení lidé používají, a viděli, jak tito lidé ovládají například počítač nebo telefon. Na cestě je doprovázeli průvodci se sluchovým, zrakovým nebo tělesným postižením.

6. 11. 2014 navštívili žáci 3.A expozici a program Trilopark v KC Novodvorská. Seznámili se nejen s pradávnou historií planety Země, ale také se prakticky naučili odhalovat její tajemství. Až se někde v Krči objeví živý dinosaurus, víme, kdo za to může.

Děti z 1. tříd se 11. 11. 2014 poprvé vydaly společně za brány školy. V kulturním centru KC 12 se zábavnou formou divadelního představení seznámily se správnou životosprávou a péčí o své tělo. Pořad se jmenoval "Tvé tělo - tvůj hrad".

Žáci 5. tříd 11. 11. 2014 navštívili pražské Planetárium, aby se dozvěděli, kde začíná vesmír. Že jeho střed je na Planině, víme už dávno.

13. 11. 2014 nás naši matematici úspěšně reprezentovali v tradiční matematické soutěži "MaSo".

Naši florbalisté z 8. a 9. ročníku 12. 11. 2014 vyhráli obvodní kolo meziškolního florbalového turnaje, a postoupili tak do prosincového celopražského finále!

Od 12. do 14. 11. 2014 proběhlo tradiční soustředění pěveckého sboru. Skryti u Berounky ve Skryjích naši pěvci od prvňáčků po deváťáky připravovali svá vystoupení, jejichž prosincovým vrcholem bude vánoční koncert.

Druhé až páté ročníky navštívily 19. 11. 2014 Novou scénu Národního divadla, kde zhlédly představení Dětské opery. Všem se představení líbilo a nejen se dobře pobavili, ale také získali cennou nenásilnou lekci společenského chování.

7. a 8. ročníky se 19. 11. 2014 podívaly do nedalekého Dětského krizového centra, kde je odborníci seznámili s postupy řešení různých problémů, s nimiž se mladí lidé setkávají.

Ve dnech 20. a 21. 11. 2014 žáci 8. a 9. ročníků navštívili v Kongresovém centru přehlídku pražských středních škol Schola Pragensis. Seznámili se s aktuálnínabídkou všech typů středního vzdělávání a samozřejmě nezapomněli ani na expozici našeho partnerského gymnázia.

24. 11. 2014 se žáci 9.B zúčastnili přednášky a besedy s dokumentaristou Pavlem Šmokem. Tématem byly příčiny a projevy antiseminismu a jeho následky v podobě holocaustu.

25. 11. 2014 navštívili žáci 9.B Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Po exkurzi historických prostor ve Sněmovní ulici žáci využili zbytek dopoledne k vycházce po staré Praze.

Říjen 2014

Slavnostního programu na Nuselské radnice k výročí Mnichovské dohody 1. 10. 2014 se spolu se zastupiteli Prahy 4 a představiteli Armády ČR zúčastnili i žáci naší 8.B.

Žáci 4.B dne 7. 10. 2014 navštívili pražskou ZOO. Cílem nebylo je pouhé "koukání na zvířátka", ale především program, v němž se seznámili se živočichy jako inteligentními pomocníky člověka.

9. 10. 2014 jsme oslavili 40. výročí otevření ZŠ Na Planině. Na shromáždění ve vestibulu promluvili nejen nejvyšší představitelé městské části, ale také někteří z bývalých ředitelů a ředitelek školy. Setkání s nimi a dalšími bývalými pedagogy i žáky nás velmi potěšilo a upřímně děkujeme, že přijali naše pozvání. Součástí akce bylo i krátké vystoupení našeho pěveckého sboru a otevření nového atletického oválu na našem hřišti (milovníci popelení se v letité škváře už mají smůlu). Oslavy byly příležitostí i k setkání bývalých i současných pedagogů a některých bývalých žáků v jídelně. Posezení plné vzpomínek se protáhlo do pozdních večerních hodin.

Pavilon 3. až 5. tříd se od 13. do 17. 2014 rozsvítil barvami více než obvykle. V rámci akce "Barevný týden" jsme si vyzkoušeli, jaké by to bylo, kdybychom byli všichni navenek stejní. Sladit barvy se stalo otázkou třídní cti. Nešlo o nic víc než se společně pobavit, a proto případné barevné odchylky vůbec nikomu nevadily.

22. 10. 2014 se žáci 5.A zúčastnili programu Cesta ke chlebu v Toulcově dvoře. Dozvěděli se, kolik práce dá vyrobit chléb. Sami si zkusili vymlátit obilí cepy, umlít a prosít mouku, zadělat těsto, uhníst a dát upéci bochánek. Než těsto vykynulo a chléb se upekl, zopakovali si druhy obilí, seznámili se se starými nástroji potřebnými k přípravě chleba a prozkoumali výrobky našich pekáren.

Žáci 9. ročníku 24. 10. 2014 vysadili tradiční stromek pro prvňáčky. Letos jím byl exotický jinan dvoulaločný z daleké Číny. Pro letošní deváťáky bylo sázení obzvláště výjimečné: Oni byli první, jimž před devíti lety tehdejší deváťáci vysadili úplně první stromek pro prvňáčky v historii. Tehdejší mrňavý javor stříbrný je dnes nejvyšším stromem před pavilonem a deváťáci se pod ním nezapomněli zvěčnit na památku. Doufejme, že se také přijdou vyfotit, až půjdou do důchodu.

Žáci 4.A na podzim pokračovali v odhalování tajemství staré Prahy. Jedním z nich bylo i tajemství z nejstrašlivějších – osud Faustova domu na Novém městě.

30. 10. 2014 si děti ve školní družině při dýňové party vyrobili známé podzimní ochránce  lidských příbytků. Svítící strážci klidných časů nás v předcházejících letech ochránili, takže věříme, že svou roli splní i v tomto čase.

Září 2014

V areálu školy se dokončuje rekonstrukce malé tělocvičny a atletického oválu na školním hřišti.

Nový školní rok 2014/2015 jsme zahájili 1. 9. 2014 . Třídními učitelkami 1. tříd jsou Lea Jirovcová a Mgr. Barbora Nováková. Loňské třídy 1.A a 1.B byly sloučeny do třídy 2.A, její třídní učitelkou je mgr. Martina Říkovská. Třídní učitelkou třídy 3.A je mgr. Jarmila Szczotková a třídní učitelkou třídy 6.A je mgr. Milena Al‑Madhagiová.

První dny školního roku mnohé třídy vyžily k výpravám mimo školu, například do staré Prahy.

Od 10. do 14. 9. 2014 se žáci ze 7. až 9. tříd vydali na zájezd do Londýna. Hned po příjezdu jsme navštívili Muzeum Madame Tussaud, Speaker's Corner v Hyde Parku, Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, Parlament s Big Benem a Trafalgarské náměstí. Na druhém břehu Temže vyjeli do 72. patra nejvyšší budovy v Evropě – The Shard. Druhý navštívili Windsor - rodové sídlo britské královské rodiny. Po návratu do Londýna je čekala prohlídka Přírodopisného muzea a Muzea vědy. Poslední den pobytu navštívili Tower a lodí dojeli až do Greenwiche.

17. a 18. 9. 2014 žáci 8. a 9. ročníků absolvovali zajímavý a poučný program o bezpečnosti železniční dopravy na bubenském nádraží. Seznámili se s riziky železniční dopravy nepozorností počínaje a frajerským hazardem konče. Besedy a ukázky byly doprovázeny dokumenty ze skutečných tragédií, díky nimž železničáři soupravu pracovně nazývají "vlak hrůzy".

23. 9. 2014 nahlédli šesťáci do tajů vesmíru prostřednictvím pražského Planetária.

Žáci 5.B se 25. 9. 2014 v Toulcově dvoře díky programu "Půda, základ života" zjistili, jak výjimečné vlastnosti a obrovský význam má to, čemu běžně říkáme "obyčejná hlína".

30. 9. 2014 se konaly první třídní schůzky.

 

Školní rok 2013/2014

Červen 2014

Vestibul školy se proměňuje na koncertní síň nejen ve vánočním čase. Na úspěšnou tradici prosincových koncertů navázal 5. 6. 2014 velký jarní koncert našeho pěveckého sboru. Vystoupení ač rozjařené, bylo tradičně dokonalé, takže nechyběl ani tradiční mohutný aplaus.

Naši šesťáci počátkem června skvěle zabojovali v poháru pražských škol ve vybíjené. Dívky obsadily 4. místo, chlapci si dokonce vystříleli stříbrné medaile.

Druhý červnový týden vyjeli žáci 1.A na školu v přírodě do Konrádova na Kokořínsku. Svezli se na ponících, navštívili mělnický zámek, kde na ně čekaly známé postavy z historie, například Otto Wichterle, Jan Jesenius, Tycho Brahe, Josef Ressel či Prokop Diviš. Své síly si děti změřily v rytířských hrách, během výletů ochutnaly místní borůvky, poznávaly přírodu a nakonec nalezly poklad. A určitě ne jen jeden.

Děti ze 2.A se od 16. do 20. 6. 2014 rozloučily s druhou třídou v okolí Berounky na škole v přírodě ve Skryjích u Rakovníka. Objevily Skryjská jezírka a navštívily Muzeum trilobitů, kde si vyzkoušely hledání zkamenělin. Počasí jim dopřálo i dovádění v bazénu a k večeru se nad ohněm opékalo cosi velmi, ale velmi nezdravého. A vonělo to prázdninami...

Oslava nadcházejících prázdnin "Planina Open Air" se letos konala 25. 6. 2014 a byla tradičně velkolepá! Zaplněné nádvoří bouřlivě oceňovalo každé vystoupení účinkujících, od prvňáčků až po ty nejstarší. Program zakončilo společné vystoupení pěveckých sborů základní školy a partnerského Gymnázia Milady Horákové, vytrvalci pak do pozdních večerních hodin sledovali i bouřlivý program letní scény gymnázia.

27. 6. 2014 jsme se rozloučili nejen se školním rokem, ale také s našimi absolventy 9. tříd. Ti si chtěli školu na poslední chvíli užít opravdu dosyta, takže v ní strávili i noc z 25. na 26. června. Tradiční rozloučení ve vestibulu v den vydání vysvědčení bylo tradičně důstojné. Nepochybujeme, že naši deváťáci na Planinu nezapomenou.

Květen 2014

Třída 8.B se 7. 5. 2014 vydala na exkurzi do Vídně.

13. 5. 2014 jsme uspořádali obvodní kolo matematické soutěže Pythagoriáda.

V průběhu května vyvrcholily obvodní "Hry 4x4". Spolu s žáky vyšších ročníků nás úspěšně reprezentovali i naši nejmladší sportovci - 6. 5. 2014 o svých kvalitách přesvědčily dívky v pohybových hrách a o týden později srdnatě bojovali naši nejmladší fotbalisté.

Naši pěstitelé ze 4. ročníku pod vedením ing. Benákové 15. 5. 2014 prodávali svoje výpěstky, které dnes zdobí nejedno okno, balkon či zahrádku v okolí.

20. 5 2014 jsme pro naše nejmladší žáky, jejich rodiče a děti z okolí uspořádali tradiční odpoledne plné her a soutěží zvané Jarní kutálení.

Planina jako pořadatel obvodních matematických a fyzikálních soutěží nezahálela ani v květnu. 21. 5. 2014 jsme pořádali obvodní kolo fyzikální soutěže Archimediáda.

Naši prvňáčci dobře vědí, že mléko, vajíčka či maso nevznikají kdesi v supermarketu. 23. 5. 2014 znovu vyrazili do Toulcova dvora, aby se tentokrát seznámili s chovem domácích zvířat. Dozvěděli se spoustu nových informací, podívali se do stájí i výběhů a mnohá zvířata nezapomněli ani pořádně nakrmit.

27. 5. 2014 osmáci a deváťáci shlédli muzikál v divadle Hybernia. Tentýž den se se prvňáci a druháci vydali oslavit dětský den do Thomayerovy nemocnice, kde pro ně byly připraveny různé úkoly inspirované známou bradavickou školou čar a kouzel. Děti si mimo jiné vyzkoušely famfrpál, viděly míchání lektvarů, dozvěděly se zajímavosti o bylinkách, zkusily si první pomoc, zjistily, že řezání sádry opravdu nebolí, a prohlédly si skutečný patrový londýnský autobus.

Duben 2014

9. 4. 2014 navštívili žáci 8.A výstavu v Libeňském zámku věnovanou 100. výročí narozeni Bohumila Hrabala. Nezapomněli se zastavit ani ve slavném domku Na Hrázi, kde slavný spisovatel postupně budoval nesmrtelný pomník obyčejného lidství a neobyčejného lidského pábení.

Hned po Velikonocích od 22. do 26. 4. 2014 se žáci 4.A vydali školu v přírodě do Bartošovy pece v Českém ráji. Za pecí však nezůstali, ale navštívili například zříceninu hradu Frýdštejn, zámek Hrubý Rohovec a Dlaskův statek. Hráli spoustu her, opékali cosi na ohni (údajně špekáčky), plavili se na člunech a stříleli z luku. Až jednou ztroskotají na pustém ostrově, neztratí se.

Další školy v přírodě v dubnu absolvovaly i třídy 1.B, 3.A a 4.B.

9. 4. 2014 jsme uspořádali další obvodní kolo Matematické olympiády, tentokrát pro kategorie 6. až 8. tříd.

Od 28. do 30. 4. 2014 se konalo soustředění pěveckého sboru, jehož hlavní náplní byla příprava na červnový jarní koncert.

V průběhu dubna nás naši sportovci reprezentovali na soutěžích pořádaných v rámci obvodní akce Hry 4x4.

V dubnu jsme také navštívili Muzeum hl. m. Prahy, zeměpisný program ve Světozoru, představení v divadle U hasičů a nespočet dalších zajímavých míst.

Březen 2014

4. 3. 2014 naši osmáci a deváťáci přišli na buben. V pořadu "Drum circle" si vyzkoušeli bicí nástroje z různých koutů světa. S vervou domorodých bubeníků se přesvědčili, že hudbu lze provozovat i bez empétrojek a pocity lze sdělovat i bez Wi-Fi signálu.

Praha má zámky známé i méně známé. Jedním z nich je Chvalský zámek v Horních Počernicích, kam se školní družina 18. 3. 2014 nebojácně vydala na výstavu strašidel.

26. 3. 2014 se naše družina stala středem Vesmíru. Lidstvo se odedávna snaží odpoutat od Země a vzlétnout ke hvězdám. Je však i druhá možnost - pozvat si pomocí mobilního planetária planety, hvězdy i galaxie hezky k sobě, přímo na dosah ruky.

21. 3. 2014 na škole řádil Matematický klokan.

Naše škola je už dlouhá léta pořadatelem obvodního kola Fyzikální olympiády v Praze 4. Letos se konalo 27. 3. 2014 a jeho průběh zachycuje pár fotografií.

Řada tříd navštívila filmová představení a besedy pořádané v rámci festivalu Jeden svět.

Únor 2014

12. 2. 2014 ožila Planina karnevalovým rejem školní družiny. Řádění indiánů, čarodějnic, spidermanů, pirátů, pekelníků a dokonce i zubních past za přihlížení fotbalistů a princezen si vyžádalo nezbytnou přítomnost hasičů, policistů, vojáků, šerifů a dokonce i rytířů Jedi. Média o celé akci překvapivě mlčí...

Na svátek svatého Matěje 24. 2. 2014 navštívili žáci 4.A Toulcův dvůr. Učili se tam nejen poznávat nerosty a horniny, ale také pohybovali zemskými deskami (za případná zemětřesení se omlouváme), lovili mamuty, v alchymistické dílně vyrobili kámen mudrců a cestovali s časem. Po celou dobu je provázel kámen - věčný společník člověka.

Teplé únorové předjaří nás dále vylákalo do přírody i do pražské ZOO a naši reprezentanti nás přesvědčili, že uspět se dá nejen na zimní olympiádě v Rusku, ale také na olympiádě v českém a anglickém jazyce.

Leden 2014

13. 1. 2014 se děti z 1.A zúčastnily programu "Co nám vyprávěla sýkora" v Toulcově dvoře. Vrcholem dopoledne byla vycházka spojená s pozorováním ptáků na krmítku pomocí dalekohledů.

15. a 16. 1. 2014 proběhl zápis do 1. tříd. V příštím školním roce tradičně otevřeme dvě třídy prvního ročníku.

V předvečer zapálení olympijského ohně v Soči si medailisté budoucích zimních olympiád vyzkoušeli, jak chutná krkonošský sníh. Od 12. do 18. 1. 2014 naši sedmáci na lyžařském kurzu pokořovali sjezdovky na svazích v Peci pod Sněžkou.

22. 1. 2014 jsme uspořádali obvodní kolo Matematické olympiády pro kategorie 5. a 9. tříd.

Prosinec 2013

V pozdním večeru 4. 12. 2013 se na potemnělé Planině sešli naši nejmladších žáci a předškoláci z okolí, aby se svými rodiči putovali za tajemstvím čertova pytle. Cestu jim ztížily úkoly připravené andělskými i ďábelskými mocnosti, které se nápadně podobaly starším žákům naší školy.

Ráno 5. 12., 2013 se Planina rozezněla tradičním adventním zpíváním. Koledy a další vánoční písně si s chutí zazpívali nejen žáci a jejich rodiče, ale i sousedé z blízkého okolí. Pro všechny to byla živá pozvánka na náš velký vánoční koncert o týden později.

Během dopoledně 5. 12. 2013 navštívil Planinu samotný Mikuláš se svým doprovodem. Zatímco v 1. a 2. třídách na sebe návštěva vzala podobu studentů partnerského gymnázia, v ostatních třídách se mimozemské bytosti přeměnily do podob našich deváťáků.

Dvoudenní předvánoční výprava žáků 7., 8. a 9. tříd do Německa ve dnech 10. a 11. 12. 2013  byla tradiční i netradiční zároveň. Začala vskutku netradičně - pobytem na tropických ostrovech, nikoliv však v Karibiku, ale kousek od Berlína. Završena však byla zcela tradičně - návštěvou adventních Drážďan a jejich proslulého předvánočního trhu.

Tradiční vánoční koncert se konal 12. 12. 2013. Večer se vestibul proměnil v koncertní pódium. Naplněné hlediště - obsazena byla i místa k stání - ocenilo výkon našich zpěváků bouřlivými ovacemi.

16. 12. 2013 navštívily děti z 1.A a 2.A vánoční program v Toulcově dvoře. Povídaly si o Adventu a vánočních zvycích, zazpívaly si známé koledy. Pak si v pěti dílničkách vyrobily svíčku za včelího vosku, řetěz ze slámy a rozinek, upekly si čertíka a Ježíška z kynutého těsta, ozdobily perníčky a vyrobily ozdobu na stromeček.

17. 12. 2013 jsme stejně jako v předcházejících letech prodejem výrobků našich žáků v obchodním centru Arkády podpořili Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici.

Malou zkouškou na skutečnou vánoční nadílku byla 19. 12. 2013 besídka školní družiny. Všichni ve zkoušce uspěli, takže Vánoce mohou přijít a dárky pod stromečkem nikdo nepřehlédne.

19. 12. 2013 odpoledne očividně poklesly tržby všech obchodů v okolí. Většina zákazníků totiž zamířila na naše vánoční trhy. O výrobky našil žáků byl obrovský zájem a vestibul málem nestačil pojmout všechny návštěvníky. Za prázdné pokladny se našim konkurentům omlouváme, ale takový nával jsme opravdu nečekali.

V předvánočním týdnu se řada tříd vydala na vycházky či exkurze do uliček a dalších malebných zákoutí Starého Města, aby v atmosféře staré Prahy vstřebala tu správnou sváteční náladu. Dokladem může být třeba zamyšlené bloumání třídy 8.A, která se 20. 12. 2013 soustředila hlavně na Staroměstské náměstí.

Listopad 2013

Ani letos deváťáci nezapomněli na tradiční sázení stromku pro prvňáčky. 4. 11. 2013 se do lesíka svých předchůdců přiřadil malý stříbrný smrček. Oč pomaleji roste, o to je odolnější a vytrvalejší.

Od 5. do 9. 11. 2013 proběhlo výjezdní soustředění pěveckého sboru. Jeho hlavním cílem byla příprava na prosincový vánoční koncert.

12. 11. 2013 navštívili žáci 4. tříd hrad Kokořín. Vstup jsme si museli vybojovat  v rytířském klání. Po prohlídce hradu se nám představil samotný svatý Martin a vyzkoušel nás z poznávání otisků přírodnin. Na závěr nás čekala bylinkářka, která nám nejen doporučila léčivé býlí na naše neduhy, ale také nám věštila budoucnost. Jakou? Neprozradíme...

Našli borci ze 6. a 7. tříd 19. 11. 2013 zvítězili v obvodním kole florbalového turnaje. Gratulujeme!

19. 11. 2013 proběhly třídní schůzky.

26. 11. 2013 jsme na radnici obdrželi diplom a ceny za 2. místo v obvodní soutěži věnované kompostování. Oceněn byl nejen náš krásný a výživný kompost, ale především jeho tvůrci a pečovatelé vedení mgr. Šnupárkovou.

Říjen 2013

V průběhu října byly zahájeny programy dopravní výchovy pro 4. a 5. třídy.

Od 7. do 9. 10. 2013 si žáci I. stupně uspořádali výstavku známého i méně známého ovoce a zeleniny.

Ve druhé polovině října žáci 1., 3. a 5. třídy postupně navštívili pražskou ZOO.

21. 10. 2013 osmáci zkontrolovali výstavbu tunelu Blanka. S problémy a následným přerušením stavby v dalších týdnech prý naše návštěva nemá nic společného...

Den voleb 25. 10. 2013 strávili žáci 5.A skutečně stylově - exkurzí na Pražském Hradě.

31. 10. 2013 proběhla ve školní družině dýňová party. Do tmy zářící strážci lidských příbytků nás budou chránit po celý rok.

Září 2013

2. 9. 2013 jsme zahájili nový školní rok 2013/2014. Tentýž den se konala úvodní schůzka rodičů 1. tříd.

Také letos je naše škola organizátorem obvodních kol Matematické olympiády, Pythagoriády a Fyzikální olympiády.

4. 9. 2013 se osmáci uchýlili pod ochranu křídel bojových letounů v Leteckém muzeu Vojenského historického ústavu. V areálu bývalého vojenského letiště ve Kbelích obdivovali nejen vojenská letadla dávné i nedávné minulosti, ale také expozice československého letectví a kosmonautiky. Největší zájem vzbudil návratový modul lodi Sojuz našeho prvního kosmonauta Vladimíra Remka.

Počátek září byl vhodným časem i pro další mimoškolní akce, například návštěvu Národního muzea, Muzea čokolády a nejrůznějších výstav.

10. 9. se konaly první letošní třídní schůzky.

18. 9. 2013 mladí badatelé z 3. tříd navštívili Vědecký jarmark.

20. 9. 2013 bylo za účasti starosty Prahy 4 Pavla Caldra slavnostně otevřeno nově zrekonstruované hřiště s umělým povrchem. Kvalitu sportoviště hned prověřily turnaje v přehazované a v malé kopané. V přehazované ve svých kategoriích zvítězily třídy 7.B a 8.A, v kopané si nejlépe vedlo družstvo 8. tříd.

Koncem září naši žáci 6. až 9. tříd urputně a úspěšně bojovali v utkáních pražského Poháru v malé kopané.

Závěrem září byla dokončena rekonstrukce velké tělocvičny.

 

Školní rok 2012/2013

Červen 2013

Zatímco v Praze řádila povodeň, naši šesťáci na škole v přírodě od 3. do 7. 6. 2013 řádili ve sportovním centru Březová nedaleko Třebíče. Adrenalinové hrátky na souši, ve vzduchu i na vodě přežili vcelku ve zdraví a dokonce i samotné centrum prý funguje i nadále

Od 14. do 23.6. 2013 naši deváťáci pobývali v italském kempu Pra delle Torri na pobřeží Jaderského moře. Počasí přálo, moře bylo teplé, akvapark příjemný a sportování vydatné. K zápolení jsme vyzvali i naše kolegy z Liberce.

21. 6. 2013 navštívila 7. A Legoland v Německu. Výtvorů ze známé stavebnice bylo k vidění mnoho – ulice Berlína, Holandsko, lodě, vlaky, letiště… Legoland je samozřejmě také zábavní park a jeho atrakcí (a nejen jich) jsme si užili plnými doušky

Planina Open Air - tradiční vrchol konce školního roku se konal 24. 6. 2013 a tentokrát byl notně zmáčený. Přesto byl nezapomenutelný. Mamutí show pod deštivým nebem diváci často přerušovali bouřlivým potleskem. Za jejich výdrž patří náš dík. A ještě větší organizátorům a především samotným účinkujícím.

28. 6. 2013 se s Planinou rozloučili naši letošní deváťáci. Někteří z nich jen na dva měsíce, protože v září vstoupí do známých dveří jako studenti Gymnázia Milady Horákové.

Květen 2013

V závěru dubna a počátkem května naši borci zazářili v pražském turnaji ve vybíjené. Vybili téměř vše, co se dalo. Neméně se o pár dní později činili i naši reprezentanti v přehazované.

14. 5. 2013 jsme stejně jako v minulých letech pořádali obvodní kolo Pythagoriády - matematické soutěže pro žáky 5. až 8. tříd.

Každoroční přijímací zkoušky do výběrové třídy s rozšířenou výukou matematiky se konaly 15. 5. 2013.

16. 5. 2013 naši matematici z vyšších ročníků zdolali MaSo. Neboli známou MAtematickou SOutěž organizovanou Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze.

Planinské květnové odpoledne 21. 5. 2013 bylo časem tradičního jarního kutálení. Nejmladší žáci i jejich rodiče si vyzkoušeli souboje v kuličkách, hodu na plechovky a mnohá další jarní zápolení. Přestože počasí nebylo po celou dobu úplně ideální, na hřišti i uvnitř bylo velmi živo.

23. 5. 2013 mladí planinští zahradníci prodávali své výpěstky. Úroda našich pěstitelů pod vedením ing. Benákové nejen oživila zahrádky, truhlíky a květináče v blízkém i vzdáleném okolí, ale také přinesla slušný výtěžek určený na podporu adoptivní africké žákyně a další dobročinné účely.

V závěru května 2013 žáci 5. a 9. tříd absolvovali celostátní testování NIQES organizované Českou školní inspekcí. V porovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli nadprůměrných výsledků.

30. 5. 2013 náš pěvecký sbor uspořádal koncert v Letohrádku Kinských. Úspěch byl tradičně bouřlivý.

Letošní den dětí naši nejmladší žáci oslavili 31. 5. 2013 hrátkami v areálu partnerského Hobby centra 4.

Ve dnech od 31. 5. do 4. 6. 2013 jste mohli třídu 7.B a další naše žáky potkat na matematicko-přírodovědném soustředění ve Skryjích. Akci pod názvem "IQ Skryje 2013" určenou pro úspěšné účastníky obvodních soutěží pořádalo Hobby centrum 4.

Počátkem června Prahu postihly povodně, proto jsme byli nuceni 3. 6. 2013 zrušit vyučování.

Březen a duben 2013

Na jaře ve škole začíná fungovat International Penfriend Club. Je určen pro všechny žáky od 10 let, kteří si chtějí zajímavým způsobem procvičit angličtinu, poznat nové kamarády a chtějí si dopisovat starým osvědčeným způsobem se stejně starými dětmi z celého světa. Klub se bude scházet každou středu v 15:00. V klubu bude dětem poskytnuta individuální pomoc při odpovídání na dopisy.

Počátkem března šesťáci navštívili odpolední a podvečerní ZOO. O pár týdnů později zoologickou zahradu navštívily další naše třídy, například 5.A.

V březnu se 3. třídy zúčastnily festivalu "Jeden svět" a navštívili ekocentrum Toulcův dvůr.

V závěru března se škola tradičně zapojila do mezinárodní soutěže Matematický klokan.

26. 3. 2013 Planina stejně jako v předcházejících ožila velikonočními trhy. Žáci na nich prodávali své výrobky. Výtěžek z jejich prodeje byl určený pro naši adoptivní africkou "žákyni" a další dobročinné účely. Zájem veřejnosti byl tradičně obrovský.

26. 3. 2013 naše škola tradičně pořádala obvodní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. Letos se konal už 54. ročník této prestižní soutěže. Navzdory maximálnímu soustředění soutěžících se podařilo ulovit pár fotografií.

V dubnu nás starší žáci reprezentovali v běžecko-plaveckém poháru a svými výsledky svět ohromili naši fotbalisté z 5. tříd.

17. 4. 2013 naše škola pořádala obvodní kolo Matematické olympiády kategorií pro 6. až 8. třídy.

29. 4. 2013 Planinu zachvátil děs a hrůza. Čarodějnického rejdění po Planině se zúčastnilo 87 čarodějnic, černokněžníků a dalších prapodivných bytostí. Někteří tvrdili, že ve skutečnosti jde o děti z naší školní družiny. Ale podle jistoty, s jakou ty bytosti zvládly trasu plnou nástrah, úkolů a hlavolamů, to určitě žádné obyčejné děti nebyly...

Leden a únor 2013

Od 6. do 12. 1. 2013 se v Peci pod Sněžkou konal tradiční lyžařský kurz 7. ročníku.

Každoroční zápis do prvních tříd letos proběhl 15. a 16. 1. 2013. Zapsáno je přes 50 dětí. To znamená, že v září 2013 pro naše prvňáčky otevřeme dvě třídy.

22. 1. 2013 se žáci 2.A a 3.B vydali na exkurzi do mýdlárny nedaleko Prahy. Dozvěděli se, jak probíhá celý proces výroby mýdla, a sami si vyrobili své glycerinové mýdlo a šumivou mýdlovou kouli do koupele.

23. 1. 2013 jsme byli hlavními pořadateli obvodního kola Matematické olympiády v kategoriích Z5 a Z9 pro žáky 5. a 9. tříd základních škol.

5. 2. 2013 jsme pro rodiče uspořádali informační schůzku k přijímacímu řízení na střední školy. Účastnili se jí nejen rodiče žáků 9. ročníku, ale také rodiče zájemců z 5. a 7. tříd o studium na víceletých gymnáziích.

Počátkem února naše 2. třídy nahlédly nejen do tajů živočišné říše v pražské ZOO, ale i do hlubin vesmíru v pražském Planetáriu.

20. 2. 2013 se konalo školní kolo Pythagoriády, které bylo předehrou obvodního kola v květnu.

Listopad a prosinec 2012

8. 11. 2012 sedmáci navštívili v rámci Týdne vědy expozici serveru "Technet.cz". Poznali termokameru, televizní přijímač s prostorovým obrazem, který lze sledovat bez brýlí, a další horké novinky elektroniky. Vyzkoušeli si také "souboj mozků" a další technické lahůdky.

5. 12. 2012 navštívil Planinu Mikuláš. Několikrát prošel školou, aby důkladně zkontroloval, zda byli všichni hodní, způsobní a pilní. Asi byli, protože čert si nikoho neodnesl. Ve fotogalerii jsou snímky z dopolední obchůzky v 1. a 2. třídách a odpolední návštěvy ve školní družině.

Večer 6. 12. 2012 putovali naši nejmladší žáci setmělou Planinou za tajemstvím čertova pytle. Při své pouti plnili úkoly, které jim připravili starší spolužáci. Odměnou bylo zjištění, že tajemství čertova pytle je docela sladké.

Tradice ranního adventního zpívání byla letos naplněna 7. 12. 2012. Vestibulem se rozezněly koledy, které potěšily nejen žáky a rodiče, ale i náhodné kolemjdoucí.

7. 12. 2012 jsme podobně jako v loňském roce v rámci akce "Děti dětem" prodejem našich výrobků v OC Arkády podpořili Dětské centrum při Thomayerově nemocnici.

12. 12. 2012 se žáci vydali na exkurzi do Míšně. Navštívili nejstarší evropskou manufakturu na výrobu porcelánu, místní vánoční trh a cestou domů také známý "pohádkový" zámek Moritzburg.

Tradiční vánoční koncert jsme uspořádali 13. 12. 2012 ve školním vestibulu, který se na jeden večer proměnil v koncertní sál. Vystoupení našeho pěveckého sboru, muzikantů i hostů diváci ocenili bouřlivým potleskem.

20. 12. 2012 sedmáci uspořádali předvánoční bruslení na Ovocném trhu za Stavovským divadlem. Sportovní část završili návštěvou Staroměstského náměstí.

Září a říjen 2012

V pondělí 3. 9. 2012 jsme zahájili nový školní rok. Některé třídy se setkaly s novými třídními učiteli:
1.A - Lea Jirovcová, 1.B - Mgr. Jitka Mazánková, 3.A - Ing. Libuše Benáková, 3.B - Mgr. Štěpánka Frčková,
4.A - Mgr. Jarmila Szczotková, 5.B - Mgr. Hana Neckář Vyšovan, 6.A - PaedDr. Dušana Maleninská,
6.B - Mgr. Zdeněk Pospíšil, 8.A - Mgr. Milena Al-Madhagiová.

Od nového školního roku je možné telefonické spojení do všech kabinetů. Nové přímé linky jsou uvedeny u aktualizovaného seznamu pedagogů.

Některé třídy v září absolvovaly zajímavé výpravy a exkurze. Například třída 7.A procestovala Prahou všemi dostupnými prostředky hromadné dopravy. O necelé dva týdny později se sedmáci seznámili s výstavbou nového úseku pražského metra.

Koncem září byla zahájena rekonstrukce některých sportovišť našeho školního hřiště, na níž jsme získali prostředky v rámci grantu vypsaného Magistrátem hl. m. Prahy.

23. 10. 2012 se v družině konala magická dýňová party.

31. 10. 2012 deváťáci zasadili tradiční stromek pro prvňáčky, tentokrát borovici lesní. Stromek je výjimečný tím, že semeno pochází z našeho planinského stromu a bylo vyseto přesně v roce, kdy byli letošní deváťáci v první třídě.

 

Školní rok 2011/2012

Červen 2012

7. 6. 2012 náš pěvecký sbor Planina uspořádal koncert v Letohrádku Kinských nazvaný "Slunce, vody k nám jdou."

Týden od 17. do 21. 6. 2012 strávili žáci 4.A na škole v přírodě v romantické krajině Kokořínska. Prohlédli si nejen okolí Lhotky u Mělníka, kde měli svou základnu, ale také Mšeno, hrad Kokořín a spoustu dalších zajímavých míst.

20. 6. 2012 jsme uspořádali tradiční festival "Planina Open Air". Loučení se školním rokem bylo vskutku velkolepé.

21. 6. 2012 naše škola pořádala v rámci "Her 4x4" závody v inline bruslení, kterých se účastnily základní školy z Prahy 4. Závodilo se na okruhu kolem rybníka U Labutě v Krčském lese a v kategorii nejstarších dívek byla naše závodnice nejrychlejší.

21. 6. 2012 se děti ze školní družiny zúčastnily pestrého programu, který pro ně v areálu branické loděnice připravilo naše partnerské "Hobby centrum 4".

25. 6. 2012 se třída 6.A vydala do Karlových Varů. Po opatrné ochutnávce minerálních pramenů jsme se projeli jedinou podzemní lanovkou v ČR.

26. 6. 2012 si naši deváťáci vyzkoušeli zručnost a odvahu ve vyhlášených peřejích řeky Sázavy. 29. 6. se žáci 9. ročníku rozloučili se ZŠ Na Planině.

Květen 2012

15. 5. 2012 jsme pro naše nejmladší žáky, jejich rodiče a nejmladší děti z okolí uspořádali tradiční "Jarní kutálení".

Týden od 10. až 16. 5. 2012 strávil 3. ročník na škole v přírodě v malebné krajině Českého ráje.

21. 5. 2012 nám odborníci ze společnosti Zayferus představili dravce a sovy od majestátního orla či supa až po malou poštolku. S některými jsme se mohli seznámit doslova na vlastní kůži.

Na přelomu května a června 2012 se žáci zúčastnili celostátního testování 5. a 9. tříd "NIQES". Naši páťáci a deváťáci absolvovali testy z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka.

Duben 2012

Počátkem dubna jsme pořádali tradiční velikonoční trhy, jejichž výtěžek byl použit pro naši "adoptivní" africkou spolužačku a na další dobročinné účely. Uspořádali jsme další obvodní kolo Matematické olympiády, tentokrát pro kategorie 6. až 8. tříd. Navštívili jsme Stromovku, Veletržní palác i historické centrum Prahy, páťáci bojovali ve fotbalovém turnaji a naši deváťáci vysadili tradiční stromek pro prvňáčky. Závěrem dubna Planina ožila tradičním čarodějnickým rejem. Nevěříte-li, nahlédněte do naší galerie.

Březen 2012

Počátkem března se naši starší žáci vrátili z výběrového lyžařského kurzu, který jsme uspořádali v rakouském Kaprunu a Zell am See. Žáci 5. až 9. ročníků navštívili představení a besedy v rámci festivalu "Jeden svět". Mladší žáci se seznámili se základy softballu. I tentokrát jsme se podívali do ZOO a vydali se po stopách Karla IV. Třeťáci a páťáci navštívili skanzen v Přerově nad Labem. Proběhla další obvodní kola Pythagoriády a Fyzikální olympiády (fotografie z některých akcí jsou v naší galerii).

Leden a únor 2012

Navzdory mrazivému začátku roku Planina pulsovala čilým ruchem. Zápis do 1. tříd v polovině ledna potvrdil, že je o naši školu velký zájem, takže i v následujícím školním roce pro naše prvňáčky otevřeme dvě třídy. Naši sedmáci kromě obvyklého závěru pololetí stihli i náročný lyžařský kurz v Harrachově. Žáci I. stupně několikrát navštívili divadelní představení, prohlédli jsme si krásy Pražského Hradu, žáci 3.A v Toulcově dvoře zblízka poznali život opeřenců a zažili jsme ZOO v zimním hávu. Stihli jsme uspořádat obvodní kola Pythagoriády a Matematické olympiády. Přežili jsme jarní prázdniny a masopustní čas jsme završili karnevalem ve školní družině. Krátké fotoreportáže z některých akcí najdete v naší fotogalerii.

Prosinec 2012

V pátek 2. 12. 2011 jsme prodejem našich výrobků v obchodním centru Arkády podpořili Dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici. Několik fotografií z prodeje najdete ve fotogalerii.

Návštěvu Mikuláše a jeho družiny jsme zažili hned několikrát. 5. 12. 2011 dopoledne jste ho mohli potkat ve třídách, kde uspořádal tradiční mikulášskou nadílku. Odpoledne navštívil školní družinu. A protože to očividně nestačilo, o den později mohli naši nejmenší se svými rodiči a mladšími sourozenci putovat za tajemstvím čertova pytle. Nevěříte-li, navštivte naši fotogalerii.

Adventní čas byl tradičně bohatý na školní akce. 9. 12. 2011 jsme uspořádali naše pověstné ranní adventní zpívání. 14. 12. 2011 všechny návštěvníky nadchl náš vánoční koncert. A protože nemyslíme jen na sebe, ani letos nemohly chybět tradiční vánoční trhy, kdy 19. 12. 2011 žáci prodávali své výrobky a výtěžek použili na dobročinné účely. Možná i proto byla vánoční nadílka ve školní družině nezvykle bohatá. Fotografie samozřejmě najdete v naší galerii.

Podzim 2012

29. 9. 2011 bylo u Vltavy v Braníku nezvykle rušno. V tamním novém lanovém centru partnerské agentury Kroužky řádily děti z naší školní družiny. Zatěžkávací zkouška proběhla úspěšně, o čemž se můžete na fotografiích v naší galerii.

Planina - organizátor obvodních kol soutěží

ZŠ Na Planině je tradičním organizátorem obvodních kol Fyzikální olympiády a matematické soutěže Pythagoriáda.
Od školního roku 2011/2012 naše škola nově pořádá i obvodní kolo Matematické olympiády. Naše dlouholeté tradiční zaměření tak bylo oceněno právem pořádat i nejstarší a nejvíce prestižní matematickou soutěž pro školy.

Virtuální prohlídka školy

Na samostatné stránce můžete shlédnout krátkou virtuální prohlídku několika vnitřních prostor školy. Toto oživení webových stránek nám ze svých prostředků zajistila MČ Praha 4.

Spustit virtuální prohlídku (v novém okně).

 

Školní rok 2010/2011

Planina Open Air - velkolepé loučení

Se školním rokem 2010/21011 jsme se rozloučili festivalem pod širým nebem "Planina Open Air". Bouřlivý potlesk sklidili naši nejmenší, tanečníci, hudebníci i zpěváci. Na závěr se v dunivém rytmu rozloučili naši deváťáci. Fotografie najdete v galerii.

Na Planině se představil elektromobil

24. 6. 2011 odborníci z firmy Siemens našim žákům na nádvoří představili elektromobil Citroën C-Zero, jeden z prvních sériově vyráběných elektromobilů na světě. Žáci si mohli unikátní vozidlo nejen prohlédnout, ale také vyzkoušet jeho jízdní vlastnosti (viz fotografie v galerii).

Čtvrťáci a páťáci nejlepší v matematice

Naše družstvo ze 4. a 5. tříd dne 18. 5. 2011 zvítězilo v soutěži "Matematické putování" pořádané Pedagogickou fakultou UK. Gratulujeme! Dobře si vedli i jejich starší spolužáci v matematické soutěži MaSo, kterou pořádá MFF UK.

Jarní kutálení

Tradiční Jarní kutálení - soutěžní odpoledne pro nejmladší žáky a jejich rodiče jsme letos uspořádali 10. 5. 2011. Fotografie najdete v naší galerii.

Den s technikou v Plzni

5. 5. 2011 naši deváťáci navštívili Plzeň. V dílnách závodů Škoda se seznámili s vývojem nových typů lokomotiv a na výstavě "Techmania" si na vlastní kůži vyzkoušeli platnost fyzikálních zákonů. Pár fotografií je v galerii.

Velikonoční trhy

18. a 19. 4. 2011 jsme uspořádali tradiční velikonoční trhy, na nichž žáci prodávali své výrobky a vypěstované sazenice. Z trhů máme i pár fotografií v galerii.

Planina - tradiční pořadatel soutěží

Také letos jsme dostáli pověsti tradičního pořadatele obvodních kol matematických a fyzikálních soutěží. Obvodní kolo Pythagoriády proběhlo 24. 3.  a obvodní kolo Fyzikální olympiády se konalo 30. 3. 2011. Z posledně jmenované máme i pár fotografií v galerii.

Zeleň na nádvoří - blýskání na lepší časy

V důsledku nedávné rekonstrukce jsme byli nuceni se rozloučit se dvěma zelenými dominantami nádvoří. Akát padl už na podzim kvůli prasklému kmenu. Nedávno musel být skácen i obrovský topol s těžce poškozenými kořeny, který hrozil zřícením. Nezvykle volný prostor zatím oživil třímetrový platan, vzrostlá zelkova (strom příbuzný jilmu), borovice černá a několik nových keřů. Připraveny máme vlastní zakořeněné řízky psího vína a ve školce jsou na jaro zamluveny další dřeviny.

Setkání s legendou

3. 3. 2011 jsme navštívili koncert legendy českého bigbeatu Radima Hladíka a jeho skupiny Blue Effect. Pár fotografií najdete v galerii.

Leden - na lyže jedem

Tradiční lednový lyžařský kurz 7. ročníku hostilo Benecko v Krkonoších. Že jsme nezaháleli nejen na sjezdovkách, ale ani večer, se lze přesvědčit v naší fotogalerii.

Vzpomínka na Vánoce

Ve fotogalerii konečně přibyly dlouho očekávané fotografie z adventního zpívání a našeho skvělého vánočního koncertu.

Čertův pytel

Večer 7. 12. 2010 putovali naši nejmladší žáci i předškoláci z okolí za tajemstvím čertova pytle. Fotografie jsou v naší fotogalerii.

Stromek pro prvňáčky

11. 11. 2010 deváťáci zasadili tradiční stromek pro prvňáčky.

Ukončena rekonstrukce nádvoří

Počátkem srpna byla zahájena a v říjnu 2010 byla dokončena rekonstrukce, díky níž se na nádvoří objevila nová zámková dlažba, nové lavičky, odpadkové koše a nové záhony. Pár fotografií je v naší fotogalerii.

Jumping Drums

21. 10. 2010 školou zaduněly rytmy bubenické skupiny Jumping Drums. Přinesly nečekané oživení nastupující podzimní melancholie. Viz fotografie v naší fotogalerii.

English Speaking Club

Od října 2010 organizuje naše americká lektorka Sierra Tyran pro žáky 9. tříd odpolední English Speaking Club. Účastníci v něm mají možnost procvičit si své konverzační schopnosti a diskutovat na zajímavá témata.