poslední aktualizace 1. 6. 2023

Přijímací řízení do výběrových matematických tříd

 

Na základě zákona 561/2004 a vyhlášky 48/2005 o základním vzdělávání ředitel ZŠ Na Planině každoročně vyhlašuje přijímací řízení do výběrových tříd s rozšířenou výukou matematiky.

Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů výuka má na naší škole tradici už od roku 1980 a naši žáci díky ní nejen dosahují skvělých výsledků v různých soutěžích, ale především mají velkou výhodu při přijímacím řízení na střední školy.
Některé informace o našich výběrových třídách najdete na stránce "Co nabízíme".

Pro následující školní rok přijímáme přihlášky do výběrové třídy:

6. třída s rozšířenou výukou matematiky

Žáci budou vyučováni podle vzdělávacího programu ZŠ Na Planině pro třídy s rozšířenou výukou matematiky. Tento program vychází z dřívějšího osvědčeného vzdělávacího programu "Základní škola pro třídy s rozšířeným vyučováním matematiky, čj. 21968/96-22" a plně zachovává rozsah a kvalitu rozšířené výuky.

Podmínkou přijetí je úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Náplní přijímací zkoušky je písemná zkouška z matematiky (testující základní matematické znalosti, schopnosti a dovednosti v rozsahu učiva matematiky obvykle probíraného do konce III. čtvrtletí 5. ročníku.

Přihlášky jsou ke stažení zde:

Přihláška do 6. třídy s RVMPP (doc)

Přihláška do 6. třídy s RVMPP (pdf)

 

Termín odevzdání přihlášek: do 5. 6. 2023

 

Termín přijímací zkoušky : 8. 6. 2023