poslední aktualizace 15. 3. 2023

Dokumenty ke stažení

1. třídy a školní družina

Žádost o přijetí kdo základního vzdělávání - zápisní lístek do 1. třídy (pdf)

Tento formulář můžete buď vytisknout a vyplnit ručně, nebo vyplnit přímo jako formulář pdf. K vyplnění doporučujeme standardní prohlížeč pdf formátu, vyplnění ve webovém prohlížeči (např. Chrome) není spolehlivé a neukládá změny.

Budete-li žádost odesílat prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s digitálním podpisem, před odesláním prosím ověřte, zda je formulář skutečně vyplněný.

Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)

Tento formulář pro podání žádosti není povinný.

Přihláška do školní družiny (pdf)   (Použijte prosím oboustranný tisk.)

Žádosti

Žádost o osvobození z výuky tělesné výchovy (pdf)

Informace pro rodiče

Stanovy Sdružení rodičů (pdf)

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

Ostatní

Směrnice o ochraně osobních údajů (pdf)