poslední aktualizace 30. 9. 2014

Z historie

Psal se rok 1886...

Do Pamětní knihy školy v Dolní Krči pan řídící učitel Blažek tehdy zaznamenal:

"Spojené obce Krčské, tato oblíbená výletní místa Pražanů již za šerých dávných časů, jak četné památky dokazují, bývala i našim předkům zamilovanými místy, kdež v krásných hájích uschovávali popelnice svých milých, bavívali se zpěvy, tanci... A při rozšiřování obce měrou značnou zastupitelstvo rozhodlo o nutnosti vzdělávání dítek svých a založilo roku 1865 svoji školu zakoupením domu č. 39 za trhovou cenu 4900 zlatých. Školu tuto navštěvoval 151 žák. Až roku 1872 byla škola rozšířena na dvojtřídní s řídícím učitelem Jablonským..."

Ze staré školy V Podzámčí v někdejší Praze XIV. - Krči se nakonec stala Základní škola Na Planině. Její areál byl slavnostně otevřen 2. září 1974. V roce 1980 se přihlásila jako druhá škola v Praze k experimentu rozšířené výuky matematiky a přírodovědných předmětů a toto zaměření má škola dodnes. Od roku 1994 má škola právní subjektivitu.

V roce 2009 bylo v areálu školy zřízeno partnerské Gymnázium Milady Horákové, s nímž naše škola velmi úzce spolupracuje.

 

Na historické mapě z roku 1850 je červenou tečkou označeno místo, kde stála původní krčská škola "V Podzámčí".  Žlutým puntíkem je označeno místo, kde stojí současná škola Na Planině. Na pankrácké pláni byly jen pole a louky, na jižních svazích směrem k dnešní Jižní spojce rostly ovocné sady a vinice. Na místě jedné z nich (na mapě označeno jako "Na Winicy") dnes stojí naše škola.

 

Původní škola "V Podzámčí" stála přesně v místech, kde dnes vede Jižní spojka. Přímo naproti škole byl velký rybník, na jehož druhém břehu byl krčský zámeček. Dnes je v zámečku hotel a rybník je součástí golfového areálu.

 

Nádvoří krátce po otevření nové školy v roce 1974. Z původně vysazené zeleně se zachoval tis u levého okraje vestibulu (dnes dosahuje až do 1. patra) a řada tújí u cesty k jídelně. Pamětníci na nádvoří najdou i původní sochu violoncellistky, dnes ovšem odpočívající ve stínu vzrostlého červeného buku.

 

Dnešní pavilon 6. až 9. tříd s učebnami informatiky, výtvarné výchovy, zeměpisu a dějepisu byl v roce 1974 ještě obklopen zbytky bývalého staveniště. Dnes v těchto místech stojí tzv. Nový pavilon pro 1. a 2. třídy. V době otevření školy neexistovaly ani spojovací chodby s jídelnou, takže děti chodily na obědy na čerstvém vzduchu (ale také v mraze nebo dešti).