poslední aktualizace 29. 9. 2015

Školní družina

e-mail: druzina@planina.cz

telefon do kabinetu školní družiny: 220 104 446

 

Družina je k dispozici dětem 1. až 3. ročníku, v případě možností i 4. ročníku. Zkušené a vlídné vychovatelky dětem zajišťují zajímavý program složený z her i spousty sportovních, výtvarných, dramatických a mnoha jiných aktivit. Doby, kdy vystrašený žáček znuděně posedával na lavici a odpočítával minuty do příchodu rodičů, už dávno patří minulosti.

Ranní družina zahajuje provoz v 7:00 a příchod dětí je možný do 7:25 hodin. Provoz ranní družiny končí v 7:45 hodin, kdy jsou děti odvedeny do tříd, aby se připravily na vyučování.

Odpolední družina zahajuje provoz v okamžiku, kdy děti skončí vyučování. Vychovatelky odvedou děti na oběd a poté s nimi zahájí odpolední program.

Provozní řád školní družiny při ZŠ v Praze 4, Na Planině 1393

Školní družina při ZŠ v Praze 4 Na Planině je školní zařízení, které zajišťuje pedagogický dohled, výchovnou práci a aktivity rozvíjející osobnost pro nejmladší žáky ZŠ Na Planině v době před vyučováním a především od skončení vyučování do 17:30.

K pobytu ve školní družině žáky přihlašují rodiče (nebo jiní zákonní zástupci) podáním přihlášky zpravidla na začátku školního roku. Podepsáním přihlášky se rodiče zavazují respektovat provozní řád družiny, zejména pak dobu, kdy je možné dítě z družiny vyzvedávat.

Za pobyt dítěte ve školní družině se hradí měsíční poplatek, jehož výši na začátku každého školního roku zveřejní ředitel školy. Neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu může být důvodem pro vyloučení dítěte ve školní družiny.

Během pobytu ve školní družině je nad dítětem po celou dobu zajištěn řádný pedagogický dohled podle platných právních norem. Tento dohled je zajištěn i v případě, že se dítě během pobytu v družině účastní nepovinných předmětů, kroužků či jiných podobných aktivit organizovaných školou.

Pomocí her, tvůrčích činností a dalších organizovaných aktivit školní družina přispívá k účelnému naplnění volného času dítěte, rozvíjí vzdělávací a výchovnou roli školy a napomáhá k harmonickému vývoji osobnosti.

Školní družina je v provozu každý den, kdy probíhá školní vyučování, a to vždy ráno od 7:00 do 7:45 a od skončení vyučování do 17:00. Školní družina tedy není v provozu o víkendech, během státních svátků, v průběhu všech školních prázdnin a v předem oznámených dnech mimořádného volna, které vyhlašuje ředitel školy.

Do ranní družiny může dítě přijít nejpozději v 7:30. Odpoledne lze dítě ze školní družiny vyzvednout buď v době od konce vyučování do 13:30, nebo od 15:30 do 17:030. V době od 13:30 do 15:30 školní družina uskutečňuje svůj hlavní program (časově náročnější organizované aktivity, vycházky, návštěvy kulturních představení ap.), a proto v této době není možné dítě z družiny vyzvedávat.

Dítě ze školní družiny odchází v čase, který rodiče (zákonní zástupci) uvedli v přihlášce. Dítě je předáno pouze oprávněné osobě (rodiči, prarodiči, staršímu sourozenci ap.), která je uvedena v přihlášce. Jiným osobám dítě předáno nebude.

Může-li dítě odejít z družiny samo, musí se předem vychovatelkám prokázat písemným souhlasem rodičů (zákonných zástupců), kde bude uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez doprovodu.

Při vyzvedávání dětí je nutné použít zvonky u vchodu do Nového pavilonu.

Bližší informace o provozu družiny rodiče získají během úvodní třídní schůzky na samém začátku školního roku. Na této schůzce také rodiče dostanou přihlášky.

Přihlášku do družiny si také můžete stáhnout a vytisknout (použijte prosím oboustranný tisk):

přihláška do školní družiny ve formátu pdf (použijte prosím oboustranný tisk)