poslední aktualizace 20. 8. 2021

Pedagogové ZŠ Na Planině

 

Odkaz u jména pedagoga obsahuje jeho mailovou adresu (zpravidla v podobě "prijmeni@planina.cz").

 

jméno kde sídlí telefon  další údaje
Ing. Libuše Benáková knihovna I. stupně

220 104 427

třídní učitelka 5.A
Mgr. Jiřina Blažková kabinet Čj 220 104 431 výchovná poradkyně, zást. řed. pro 2.st.  
Mgr. Alice Časarová kabinet Čj 220 104 431 třídní učitelka 7.B
Kateřina Fleková školní družina 220 104 446  
Mgr. Petra Horáková kabinet 1. a 2. tříd 220 104 426 třídní učitelka 1.B
Mgr. Patrik Herdics kabinet D 220 104 442  
Mgr. Pavlína Hrdličková kabinet Ch 220 104 436  
Mgr. Rostislav Jančar kabinet F 220 104 438 třídní učitel 6.B
Mgr. Hana Jusková kabinet 3. až 5. tříd 220 104 427 třídní učitelka 5.B
Mgr. Vendulka Linhartová kabinet jazyků 2 220 104 434  
Mgr. Miroslava Klučinová kabinet Hv 220 104 444 třídní učitelka 8.A
Ing. Radmila Kapasná kabinet Ch 220 104 436  
Mgr. Milena Al-Madhagiová   kabinet Čj 220 104 431 metodička prevence, třídní učitelka 9.A 
PaedDr. Dušana Maleninská  kabinet Vv 220 104 435 třídní učitelka 7.A
RNDr. Miroslav Maleninský kancelář ZŘ 220 104 423 zástupce ředitele
Dagmar Maxová školní družina 220 104 446 vedoucí školní družiny
Mgr. Hana Neckář Vyšovan kabinet jazyků 2 220 104 434 třídní učitelka 8.B
PaedDr. Jitka Neumanová kabinet Bi 220 104 440  
Mgr. Filip Novák ředitelna 220 104 424 ředitel školy
Mgr. Barbora Nováková kabinet 1. a 2. tříd 220 104 426 třídní učitelka 2.B
Mgr. Petra Novotná kabinet jazyků 1 220 104 441  
Mgr. Jana Pobucká kabinet M 220 104 439  
Mgr. Jaroslav Pospíšil kabinet F 220 104 438 třídní učitel 6.A
Mgr. Zdeněk Pospíšil kabinet Tv 220 104 445  
Mgr. Megan Pirunčíková kabinet jazyků 1  220 104 441 lektorka Aj
Mgr. Dana Rejlková kabinet jazyků 1 220 104 441  
Alice Rösnerová kabinet jazyků 1 220 104 443  
Mgr. Jana Rybínová kabinet Tv 220 104 445  
Mgr. Martina Říkovská kabinet 1. a 2. tříd 220 104 426 třídní učitelka 1.A, zást. řed. pro 1. st.
Mgr. Irena Suldovská knihovna I. stupně 220 104 427 třídní učitelka 4.A
Mgr. Lenka Stýblová kabinet 3. až 5. tříd 220 104 427 třídní učitelka 3.A
Irena Šálková školní družina 220 104 446  
Mgr. Iva Šídlová kabinet 1. a 2. tříd 220 104 426 třídní učitelka 2.A
Mgr. Marie Šnupárková kabinet Ch 220 104 436  
Mgr. Ivana Šímová kabinet jazyků 2 220 104 434  
Mgr. Ondřej Žák kabinet Hv 220 104 444 sbormistr pěveckého sboru