poslední aktualizace 29. 8. 2023

Školní rok 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. 9. 2023 a končí v neděli 1. 9. 2024.

Prázdniny

podzimní: čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

vánoční: od soboty 23. 12. 2023 do úterý 2. 1. 2024

pololetní: pátek 2. 2. 2024

jarní: 5. 2. až 11. 2. 2024 (platí pro Prahu 1 až 5)

velikonoční: čtvrtek 28. 3. 2024 (následuje Velký pátek, který je státním svátkem)

letní: od 29. 6. do 1. 9. 2024 (nástup do školy v pondělí 2. 9. 2024)

Mimořádné volno

bude oznámeno prostřednictvím informačního systému Edupage

Vydání vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2024

za 2. pololetí: 28. 6. 2024

Třídní schůzky

Konají se počátkem školního roku (zpravidla konec září nebo začátek října), po konci 1. čtvrtletí (zpravidla druhá polovina listopadu nebo začátek prosince) a po konci 3. čtvrtletí (druhá polovina dubna nebo počátek května).
Některé ze schůzek mohou mít podobu konzultací (nekoná se společná schůzka s rodiči, ti mají možnost hovořit s pedagogy na jejich pracovištích).
Termíny schůzek jsou zveřejňovány prostřednictvím informačního systému Edupage.

Zápis do 1. tříd

Zápis se koná vždy v dubnu (zpravidla počátkem měsíce), jeho termín uvádíme na stránce zápisu.

Přijímací řízení do výběrových matematických tříd

o konání přijímacího řízení a jeho termínech ředitel školy rozhodne až během 2. pololetí.