poslední aktualizace 28. 4. 2022

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

se konal 5. 4. a 6. 4. 2022 od 14:00 do 18:00.
Náhradním termínem zápisu byl čtvrtek 28. 4. 2022 od 14:00 do 16:00.

Zápis pro děti z Ukrajiny a další cizí státní příslušníky se koná 15. 6. 2022
od 14:00 do 16:00.

Všechny potřebné informace a formuláře najdete na stránce věnované zápisu.
 


 

Letní školní družina v ZŠ Na Planině

Od 7. 7. do 29. 7. 2022 bude v ZŠ Na Planině v pracovních dnech
otevřena letní školní družina, do které se mohou přihlásit jak žáci z naší školy, tak i žáci ostatních ZŠ zřizovaných městskou částí Praha 4.

Vyplněnou přihlášku, jejíž formulář najdete dole, je nutné
nejpozději do 31. 5. 2022
zaslat poštou na adresu naší školy nebo osobně předat do vrátnice ZŠ Na Planině (v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 h).

Do tohoto termínu musí být rovněž uhrazen stanovený poplatek za školní družinu a v případě zájmu o stravování dítěte ve školní jídelně také zaplaceno stravné (bližší informace a čísla bankovních účtů najdete v přihlášce).

Provozní řád letní školní družiny je ke stažení níže a jeho dodržování je podmínkou pro účast dítěte v družinovém programu.

Přihláška do letní školní družiny (pdf)

Provozní řád letní školní družiny (pdf)

 

Přihlášky do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky přijímáme do 31. 5. 2022.
Přijímací zkouška (test z matematiky) se koná 2. 6. 2022.

Rozvrh, jeho změny, aktuální sdělení pro rodiče a elektronickou žákovskou knížku najdete na adrese:

planina.edupage.org

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

 

Stalo se:

Druhá polovina ledna a začátek února 2022 byly poznamenány nejen závěrem pololetí, ale hlavně komplikovanou epidemickou situací spojenou s karanténami, rozsáhlými změnami rozvrhu a dalšími komplikacemi.

Od 3. do 7. 1. 2022 Krkonoše hostily lyžařský kurz 7. a 8. ročníku.

Epidemie nám bohužel zabránila v pořádání tradičního adventního zpívání a zhatila i připravovaný vánoční koncert.

Vánoce na zámku prožili žáci 1. a 2. tříd 9. 12. 2021.

Listopad 2021 probíhal nejen ve znamení antigenního testování, ale také karantén některých tříd.

6. 12. 2021 se osmáci podívali do předvánočního Krakova.

12. 11. 2021 osmáci absolvovali program k novodobým dějinám ve spolupráci se společností Post Bellum.

Podzimní Kokořín navštívili naši třeťáci a čtvrťáci 11. 11. 2021.

3. 11. 2021 žáci deváté třídy vysadili tradiční stromek pro prvňáčky.

Mimořádné volno v důsledku zhoršující se epidemické situace prodloužilo podzimní prázdniny v závěru října 2021 na celý týden.

Druháci a čtvrťáci den 8. 10. 2021 věnovali exkurzi do mýdlárny.

Vodní dům a Včelí svět navštívili naši páťáci 5. 10. 2021.

V září a říjnu 2022 naši chlapci soutěžili ve sportovních turnajích Poháru pražských škol.