poslední aktualizace 22. 6. 2022

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

 

Všem žákům, rodičům, učitelům a dalším návštěvníkům stránek přejeme krásné léto.

 

Letní prázdniny začínají v pátek 1. 7. 2022.

Znovu se sejdeme ve čtvrtek 1. 9. 2022 v 8:00.

 

Letní školní družina v ZŠ Na Planině

Od 7. 7. do 29. 7. 2022 bude v ZŠ Na Planině v pracovních dnech
otevřena letní školní družina, kterou budou navštěvovat děti z území MČ Praha 4, jejichž rodiče do 31. 5. 2022  podali přihlášku a uhradili příslušné poplatky.

Provozní řád letní školní družiny je ke stažení níže.

Provozní řád letní školní družiny (pdf)

Rozvrh, jeho změny, aktuální sdělení pro rodiče a elektronickou žákovskou knížku najdete na adrese:

planina.edupage.org

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)

 

Po dvou letech vás opět zveme na naše tradiční rozloučení se školním rokem

v úterý 28. 6. 2019 odpoledne na nádvoří školy.

od 16:00 - program jednotlivých tříd ZŠ

od 17:00 - koncert pěveckého sboru Planina
a pěveckého sboru GMH

(předpokládaný konec v 18:00)

Stalo se:

V červnu se dvě třídy podívaly na Hrubý Rohozec, žákyně 7. třídy úspěšně reprezentovaly školu v přehazované, prvňáci se vydali do knihovny, sedmáci a osmáci poznali krásy prosluněné Vídně a v samém závěru školního roku nastaly obvyklé výlety, exkurze, vycházky a další předzvěsti blížících se prázdnin.

V květnu pokračovaly preventivní programy zaměřené především na první pomoc, proběhly jarní třídní schůzky, žáci vyšších ročníků uspěli v celopražské matematické soutěži "MaSo" a třeťáci i čtvrťáci se vydali na na Šumavu.

V dubnu proběhl zápis do 1. tříd, deváťáci absolvovali přijímačky na střední školy, naši matematici se zúčastnili obvodního kola Matematické olympiády, stihli jsme oslavit Velikonoce, náš pěvecký sbor vystoupil na Dobešce, začala série preventivních programů a na samý závěr naši nejmladší zažili čarodějnické dopoledne.

V březnu jsme prožili jarní prázdniny, navštívil nás Matematický klokan, část deváťáků se zúčastnila výběrového lyžařského kurzu a uspořádali jsme obvodní kolo Fyzikální olympiády.
V důsledku války se do školy začali hlásit noví žáci z Ukrajiny.

Druhá polovina ledna a začátek února 2022 byly poznamenány nejen závěrem pololetí, ale hlavně komplikovanou epidemickou situací spojenou s karanténami, rozsáhlými změnami rozvrhu a dalšími komplikacemi.

Od 3. do 7. 1. 2022 Krkonoše hostily lyžařský kurz 7. a 8. ročníku.

Epidemie nám bohužel zabránila v pořádání tradičního adventního zpívání a zhatila i připravovaný vánoční koncert.

Vánoce na zámku prožili žáci 1. a 2. tříd 9. 12. 2021.

Listopad 2021 probíhal nejen ve znamení antigenního testování, ale také karantén některých tříd.

6. 12. 2021 se osmáci podívali do předvánočního Krakova.

12. 11. 2021 osmáci absolvovali program k novodobým dějinám ve spolupráci se společností Post Bellum.

Podzimní Kokořín navštívili naši třeťáci a čtvrťáci 11. 11. 2021.

3. 11. 2021 žáci deváté třídy vysadili tradiční stromek pro prvňáčky.

Mimořádné volno v důsledku zhoršující se epidemické situace prodloužilo podzimní prázdniny v závěru října 2021 na celý týden.