poslední aktualizace 29. 4. 2020

Přírodopis

 

Na této stránce se budou postupně objevovat materiály k výuce přírodopisu. Materiály jsou dvojího typu: Přehledy učiva (černobílé, určené k vytištění) a prezentace (barevné, určené k prohlížení na počítači). Klepnete-li na odkaz některého ze souborů, soubor se zpravidla otevře v okně vašeho internetového prohlížeče a jeho zobrazení nemusí být vždy správné. Proto je mnohem lepší soubor nejdříve stáhnout do počítače (kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit "Uložit cíl jako...") a teprve po uložení otevřít soubor příslušným programem.

 

Přehledy učiva

Přehledy slouží jako základní zdroj informací (textu a obrázků) k domácímu opakování a procvičování probrané látky. Tyto přehledy dostávají žáci ve škole a zde na webu jsou umístěny jen pro případ, že někdo svůj přehled ztratí. Všechny přehledy jsou ve formátu "pdf", takže musíte mít potřebný prohlížeč (například Adobe Reader). Přehledy jsou sice ve formátu A4, ale byly vytvořeny tak, aby šly vytisknout v poloviční velikosti (dvě stránky na jednu stranu A4) a oboustranně. Jestliže vaše tiskárna toto nastavení tisku umožňuje, využijte ho.

Úvod do přírodopisu

  Vlastnosti organismů (pdf) - společné vlastnosti všech organismů, stavba buňky, buněčné dýchání a fotosyntéza, rozmnožování organismů

  Viry a bakterie (pdf)

Botanika

  Řasy (pdf) - vlastnosti a přehled nejznámějších řas

  Houby a lišejníky (pdf) - vlastnosti hub a lišejníků

  Pletiva a orgány vyšších rostlin (pdf) - vznik vyšších rostlin, buňky a pletiva vyšších rostlin, základní orgány vyšších rostlin: kořen, stonek a list

  Vyšší rostliny výtrusné (pdf) - mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny

  Nahosemenné rostliny (pdf) - jehličnany, jinany a cykasy

  Krytosemenné rostliny (pdf) - květy a plody, významné čeledi krytosemenných rostlin

Zoologie

  Vlastnosti živočichů (pdf) - úvod do zoologie

  Prvoci (pdf) - charakteristika základních skupin prvoků

  Žahavci (pdf) - charakteristika žahavců, přehled významných zástupců

  Ploštěnci (pdf) - charakteristika ploštěnců

  Hlístice (pdf) - charakteristika hlístic

  Měkkýši (pdf ) - charakteristika měkkýšů

  Kroužkovci (pdf) - charakteristika kroužkovců

  Členovci (pdf) - charakteristika členovců, korýši, pavoukovci a hmyz

  Strunatci (pdf) - vlastnosti strunatců a společné vlastnosti obratlovců

  Obratlovci 1 (pdf) - kruhoústí, paryby a ryby

  Obratlovci 2 (pdf) - obojživelníci a plazi

  Obratlovci 3 (pdf) - ptáci

  Obratlovci 4 (pdf) - savci

Biologie člověka

  Buňka a tkáně lidského těla (pdf) - stavba buňky, přehled lidských tkání

  Opěrná soustava (pdf) - vlastnosti kostí, stavba lidské kostry a její poruchy

  Kostra a svaly (pdf) - pomocná obrazová příloha

  Pohybová soustava (pdf) - vlastnosti svalů, svaly lidského těla a jejich poruchy

  Oběhová soustava (pdf) - krev, krevní skupiny, srdce, cévy, krevní oběh, mízní soustava

  Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchání, poruchy dýchací soustavy

  Trávicí soustava (pdf) - ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, střevo, játra a poruchy

  Vylučovací soustava (pdf) - ledviny, močové cesty a poruchy vylučovací soustavy

  Kůže (pdf) - vrstvy kůže, chlupy, nehty a kožní žlázy

  Hormonální soustava (pdf) - hormonální řízení, hormonální žlázy a jejich hormony

  Nervová soustava (pdf) - nervová buňka, reflex, mícha, mozek, obvodové nervy...

  Smyslové orgány (pdf) - zrakové ústrojí, sluch a rovnováha, chuť a čich

  Rozmnožovací soustava (pdf) - pohlavní orgány muže a ženy; vznik a vývoj lidského jedince

 

Prezentace

Biologie člověka

  Smyslové orgány (ppt)

  Rozmnožovací soustava (ppt)

 

Upozornění na autorská práva:
Přehledy i prezentace jsou autorským dílem a jsou určeny především pro žáky ZŠ Na Planině.
Ostatní návštěvníci stránek je mohou využít využít pro osobní potřebu, pedagogové je mohou použít i pro výuku
. Text ani obrázky v žádném případě nelze bez souhlasu autora využívat ani ke komerčním účelům (např. v učebnicích či profesionálních testech), ani jako součást jakýchkoliv výstupů z projektů hrazených granty či jinými dotacemi. Jestliže má kdokoliv o takové využití přehledů nebo prezentací zájem, kontaktujte mě prosím na maleninsky@planina.cz.