poslední aktualizace 18. 4. 2017

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Planině je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je hájit zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. Sdružení bylo oficiálně ustaveno v listopadu 2004.

Nově schválené stanovy (2016) ke stažení:

Stanovy SR 2016 (doc)

Sdružení rodičů se schází v den třídních schůzek. Na prvních schůzkách ve školním roce členové volí své zástupce do Rady rodičů. Rada rodičů pak volí výbor, který řídí činnost Sdružení v době mezi jednotlivými schůzkami.

Výbor Rady rodičů:

Ing. Markéta Krištofová (předsedkyně, e-mail Marketa@23agency.cz)

Alena Sochorcová

Radana Mundilová

Členem Sdružení se stává každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Výše členských příspěvků na každý školní rok určí Rada rodičů na svém úvodním zasedání.

O využití členských příspěvků rozhoduje Rada rodičů. Příspěvky slouží především k podpoře zájmových aktivit žáků školy, ke zlepšení prostředí ve škole a k podpoře moderních forem výuky a vzdělávání.

Vedení školy se Sdružením rodičů jedná nejen o běžném provozu během školního roku, ale také o koncepci rozvoje školy v dalších letech.

Zápisy z jednání Rady rodičů

Zápis ze 7. 12. 2016 (pdf)

Zápis z 12. 10. 2016 (pdf)

Zápis z 20. 4. 2016 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2015 (pdf)

Zápis ze 7. 10. 2015 (pdf)

Zápis z 21. 4. 2015 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2014 (pdf)

Zápis z 30. 9. 2014 (pdf)

Zápis z 15. 4. 2014 (pdf)

Zápis z 19. 11. 2013 (pdf)

Zápis z 10. 9. 2013 (pdf)

Zápis z 16. 4. 2013 (pdf)

Zápis z 4. 12. 2012 (pdf)

Zápis z 9. 10. 2012 (pdf)

Zápis z 19. 4. 2011 (pdf)

Zápis z 23. 11. 2010 (pdf)