poslední aktualizace 4. 1. 2020

Sdružení rodičů

Sdružení rodičů při ZŠ Na Planině je dobrovolné občanské sdružení, jehož cílem je hájit zájmy žáků školy a jejich zákonných zástupců. Sdružení bylo ustaveno v listopadu 2004.

Stanovy ke stažení:

Stanovy SR

Sdružení rodičů se schází v den třídních schůzek. Na prvních schůzkách ve školním roce členové volí své zástupce do Rady rodičů. Rada rodičů pak volí výbor, který řídí činnost Sdružení v době mezi jednotlivými schůzkami.

Výbor Rady rodičů:

Pavel Hrubý (předseda, e-mail hruby@bayo-s.cz)

RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.

Ing. Markéta Krištofová

Členem Sdružení se stává každý, kdo zaplatí členský příspěvek. Výše členských příspěvků na každý školní rok určí Rada rodičů na svém úvodním zasedání.

O využití členských příspěvků rozhoduje Rada rodičů. Příspěvky slouží především k podpoře zájmových aktivit žáků školy, ke zlepšení prostředí ve škole a k podpoře moderních forem výuky a vzdělávání.

Vedení školy se Sdružením rodičů jedná nejen o běžném provozu během školního roku, ale také o koncepci rozvoje školy v dalších letech.

Číslo účtu Sdružení rodičů: 2201689712/2010 (transparentní účet Fio Banka)

Zápisy z jednání Rady rodičů

Zápis z 24. 9. 2019 (pdf)

Zápis z 16. 4. 2019 (pdf)

Zápis z 4. 12. 2018 (pdf)

Zápis z 25. 9. 2018 (pdf)

Zápis z 25. 4. 2018 (pdf)

Zápis z 29. 11. 2017 (pdf)

Zápis z 20. 9. 2017 (pdf)

Zápis z 26. 4. 2017 (pdf)

Zápis ze 7. 12. 2016 (pdf)

Zápis z 12. 10. 2016 (pdf)

Zápis z 20. 4. 2016 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2015 (pdf)

Zápis ze 7. 10. 2015 (pdf)

Zápis z 21. 4. 2015 (pdf)

Zápis z 2. 12. 2014 (pdf)

Zápis z 30. 9. 2014 (pdf)

Zápis z 15. 4. 2014 (pdf)

Zápis z 19. 11. 2013 (pdf)

Zápis z 10. 9. 2013 (pdf)

Zápis z 16. 4. 2013 (pdf)

Zápis z 4. 12. 2012 (pdf)

Zápis z 9. 10. 2012 (pdf)

Zápis z 19. 4. 2011 (pdf)

Zápis z 23. 11. 2010 (pdf)