poslední aktualizace 1. 10. 2016

Pythagoriáda

Informace organizátora
obvodního kola v Praze 4

 

 

O soutěži

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky:

5. tříd ZŠ

6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií

7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií

8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií

Poprvé byla vyhlášena v roce 1979 a bez přerušení probíhá dodnes.

Organizace školních kol a obvodního kola ve školním roce 2016/2017

Školní kolo pro všechny kategorie letos proběhnou 1. až 3. 2. 2017.

Úlohy školního kola rozešleme na školy neprodleně po jejich obdržení.

Přihláškou do obvodního kola je zaslání výsledkové listiny školního kola. Ve výsledkové listině uveďte název školy, pořadí soutěžících, jejich jména a bodové hodnocení (zvlášť pro každou kategorii).

Pořadatelem obvodního kola pro Prahu 4 je ZŠ Na Planině.

Přihlášky pro kategorie 5. až 8. ročníku (tj. všechny) zašlete nejpozději do 4. 4. 2017.

Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu zahalkova@planina.cz.

Na základě výsledků školních kol stanoví organizátor obvodního kola postupový klíč a po uzávěrce přihlášek zašle na školy pozvánky do obvodního kola.

Obvodní kolo kategorie pro všechny kategorie (5. až 8. ročník) se koná 16. 5. 2017
v ZŠ Na Planině 1393, Praha 4 (dopravní spojení najdete na stránce "Kontakty").

 

Kontakt na organizátora obvodního kola Pythagoriády pro Prahu 4:

Mgr. Miloslava Zahálková
ZŠ Na Planině 1393, 140 00 Praha 4
zahalkova@planina.cz