poslední aktualizace 30. 8. 2017

Školní jídelna

 

 

 

POZOR!
Informace na stránce jsou dočasně neplatné!

Po dobu rekonstrukce školní jídelny v areálu Na Planině je zajištěno náhradní stravování v jídelně Akademie řemesel na Zeleném Pruhu.

Objednávky zajišťuje vedoucí naší školní jídelny (viz kontaktní údaje níže), která dočasně sídlí v kanceláři na Novém pavilonu (vchod z boční spojovací chodby je označený zvonkem.

Níže uvedené ceny obědů platí i po dobu náhradního stravování.

Základní údaje o školní jídelně

Adresa: Školní jídelna při ZŠ, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

Vedoucí školní jídelny: Ivana Froňková

Vedoucí kuchařka: Anežka Koubíčková

Telefon: 220 104 428

E-mail: jidelna@planina.cz

Jídelní lístek a objednávky obědů: stránka školní jídelny ZŠ Na Planině na serveru "www.jidelna.cz"

Přihlášení žáka ke stravování

Rodiče, kteří mají zájem o stravování svého dítěte, podají vedoucí školní jídelny závaznou přihlášku ke stravování. Současně pro své dítě zakoupí stravovací kartu s čárovým kódem v ceně 100 Kč.

Podáním přihlášky a zakoupením karty je strávník přihlášen ke stravování.

Trvalé odhlášení žáka ze stravování je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Placení obědů

Platbu za obědy lze provádět bankovním převodem či trvalým příkazem z bankovního účtu.
Ve zcela výjimečných (!) případech je možné obědy platit jednorázovým vkladem (např. vkladem 2000 Kč s tím, že se po vyčerpání vloží vklad nový; po konci školního roku jídelna přeplatek vrátí).

K bezhotovostním platbám slouží účet školní jídelny č. 3913706319/0800. K identifikaci platby slouží variabilní symbol, který strávníkovi nebo jeho rodičům sdělí vedoucí školní jídelny.

Stravné musí být zaplaceno do 25. dne předcházejícího měsíce.

Cena obědů je v současné době stanovena takto:

Žáci ve věku 7 až 10 let 23 Kč   měsíční paušál 483 Kč  
Žáci ve věku 11 až 14 let   25 Kč měsíční paušál 525 Kč
Žáci ve věku 15 až 18 let 27 Kč měsíční paušál 567 Kč

Pozor, podle předpisů vyšší ceny obědů (25 nebo 27 Kč) platí už od začátku školního roku, v němž žák dosáhne dané věkové hranice (11 nebo 15 let). Školní rok vždy oficiálně končí až 31. 8.
Takže i žák, který dosáhne věkové hranice například až koncem srpna, platí zvýšenou cenu obědů už od září předcházejícího roku.

Paušální platby budou vyúčtovány ke konci školního roku nebo při odhlášení žáka ze stravování ve školní jídelně.

Odhlašování obědů a nepřítomnost žáka ve škole

Obědy lze dočasně odhlásit (například v případě nemoci, rodinné rekreace nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole) čtyřmi způsoby:

  na stránce školní jídelny

  osobně u vedoucí školní jídelny

  telefonicky na čísle 220 104 428

  prostřednictvím e-mailu jidelna@planina.cz (uveďte jméno, třídu a dny, na které oběd odhlašujete)

Obědy je nutné odhlásit nejpozději den předem do 14:00. Ve zcela výjimečných případech (nečekané onemocnění žáka) je možné oběd odhlásit osobně nebo telefonicky (nikoliv prostřednictvím www stránek ani e-mailem) ještě tentýž den do 7:30.

Stravné pro žáky je dotováno ze státního rozpočtu. Žák má podle zákona nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti. V případě, že žák onemocní, je možné pro něj první den odebrat jídlo do přinesených nádob. Tento výdej probíhá od 11:30 do 12:00. V dalších dnech nepřítomnosti žák nemá na dotované stravné nárok. Rodiče, kteří chtějí odebírat obědy i v dalších dnech žákovy nepřítomnosti, zaplatí plnou cenu obědů, která je přibližně o 30 Kč vyšší než dotované stravné. O této možnosti se domluví s vedoucí školní jídelny.

Výdej obědů

Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00. U výdajového okénka žák protáhne stravovací kartu snímačem, který informuje obsluhu u výdeje o tom, zda žák má oběd na daný den zaplacený, případně kterou ze dvou nabídek jídel si žák zvolil.

Stravovací karta je nepřenosná. To znamená, že žáci si ji nemohou navzájem půjčovat. Ztrátu karty je nutné ihned nahlásit vedoucí školní jídelny, aby karta nemohla být někým cizím zneužita.

Výběr ze dvou jídel

Od roku 2008 jsme zavedli nabídku dvou hlavních jídel. V současné době mají žáci možnost volby vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek (v pondělí a v pátek je v nabídce pouze jedno hlavní jídlo).

Strávníci, kteří mají zájem o nabídku číslo 2, si mohou toto jídlo objednat dvěma možnými způsoby:

  na stránce školní jídelny

  pomocí své stravovací karty u snímače s klávesnicí a monitorem, který umístěn v jídelně.

Jídlo č. 2 je možné předem objednat na všechny dny, na něž je zveřejněn jídelní lístek, nejpozději však týden předem. Pozdější objednávky (méně než týden před daným obědem) bohužel není možné přijmout.

Strávníci, kteří si nabídku č. 2 neobjednali, automaticky dostávají jídlo označené v nabídce číslem 1. Nejmladší žáci, kteří si ještě netroufají se snímačem pracovat, se proto nemusí bát, že zůstanou bez oběda.

Objednávky na stránce jídelny

Stránka jídelny ZŠ Na Planině je součástí serveru www.jidelna.cz. Na této stránce najdete nejen jídelní lístek, ale po přihlášení zde můžete obědy odhlašovat a také volit z nabídky jídel.

Každý strávník obdržel od vedoucí školní jídelny ústřižek, na němž je uvedené jeho přihlašovací jméno (sedmimístné číslo) a počáteční heslo (skupina písmen), s nímž se lze přihlásit na stránku. Po prvním přihlášení je uživatel vyzván ke změně počátečního hesla na heslo trvalé (které si uživatel sám zvolí). Přihlašovací jméno a heslo je nutné si důkladně zapamatovat nebo někam poznamenat.

Nabídka jídelního lístku pro jednotlivé dny vypadá přibližně takto (grafická úprava je v současnosti jiná):

Polévka uvedená u jídla číslo 1 samozřejmě platí i pro jídlo číslo 2.

Všechny odhlášky, objednávky a změny je nutné potvrdit tlačítkem "Proveď změny" (na stránce dole).

Nabídku "Objednat" u jídla číslo 1 využijete pouze tehdy, když předtím zvolíte a potvrdíte nabídku číslo 2 a poté si svoji volbu rozmyslíte a chcete se vrátit k výchozí nabídce číslo 1. Možnost opakované změny jídla je neomezená, konečné rozhodnutí však musí padnout nejpozději týden předem.

Možnost odhlášení oběda končí nejpozději den předem ve 14:00.