17

poslední aktualizace 12. 9. 2017

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

 

Aktuálně

Pěvecký sbor Planina
Sbor letos nebude zkoušet ve čtvrtek, ale každou středu odpoledne, postupně ve třech odděleních.
Soustředění sboru proběhne již tradičně v areálu "Žihle –Poustky, a to ve dnech 31.10 až 2.11. 2017.

První letošní třídní schůzky se uskuteční ve středu 20. 9. 2017 od 17:30.

Na stránce školního roku byl publikován rozvrh.

Od června 2017 je dočasně ukončen provoz školní jídelny. Z důvodu rekonstrukce bude provoz obnoven přibližně v listopadu 2017. Stravování je pro žáky zajištěno ve školní jídelně nedaleké Akademie řemesel na Zeleném pruhu. Základní informace uvádíme v následujícím dokumentu:

Informace o náhradním stravování (pdf)

Stalo se...

Koncem června byla zahájena rekonstrukce školní jídelny, která potrvá přibližně do listopadu 2017.

30. 6. 2017 jsme nejen zúčtovali se školním rokem, ale také jsme se rozloučili s našimi deváťáky. Planinským stařešinům přejeme hodně štěstí a úspěchy nejen ve školních lavicích.

Bujaré loučení se školním rokem Planina Open Air se nádvořím školy rozeznělo 28. 6. 2017. Po strhujících vystoupeních tříd I. stupně jeviště opanovali starší žáci a nakonec zazněl mohutný hlas našeho pěveckého sboru.Kdo vydržel, mohl shlédnout a hlavně uslyšet sbor a kapelu Gymnázia Milady Horákové.

19. 6. 2016 vyjely děti ze druhých tříd na závěrečný výlet. Volba padla na zámek Loučeň a labyrinty v zámeckém parku.

16. 6. 2017 žáci 9. ročníku zanechali své tvořivé stopy v Národní galerii.

Od 3. do 10. 6. 2017 strávily třídy 3.A i 5.A na škole v přírodě.

Den dětí 1. 6. 2017 některé třídy oslavily na parníku, jiné v divadle či hrátkami a soutěžemi v nedaleké Hobbycentru.

29. 5. 21017 se žáci 8. a 9. ročníku v zajímavém programu seznámili s taji moderní chemie.

25. 5. 2017 se konaly přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky.

Očekávaný jarní koncert pěveckého sboru Planina se rozezněl vestibulem odpoledne 24. 5. 2017.

18. a 19. 5. 2017 se žáci našeho 9. ročníku zúčastnili celostátního testování z českého jazyka, angličtiny a dějepisu, které organizovala Česká školní inspekce.