poslední aktualizace 27. 6. 2023

Základní škola v Praze 4 Na Planině

matematická tradice od roku 1980...

 

Všem žákům,
rodičům, učitelům
i návštěvníkům stránek
přejeme krásné léto a příjemné prázdniny.

 

 

Nový školní rok 2023/2024 zahájíme
v pondělí 4. 9. 2023 v 8:00.

 

 

Rozvrh, jeho změny, aktuální sdělení pro rodiče a elektronickou žákovskou knížku najdete na adrese:

planina.edupage.org

Informace o aplikaci Edupage pro rodiče (pdf)


 

Zveme vás na na tradiční rozloučení se školním rokem

ve středu 28. 6. 2023 odpoledne na nádvoří školy.

16:00 - program tříd ZŠ

17:00 - koncert pěveckého sboru Planina

17:30 - koncert pěveckého sboru GMH

Stalo se:

Podvečerním vestibulem se 13. 12. 2022 rozlehly velebné tóny adventního koncertu, který uspořádal náš znovu obnovený pěvecký sbor Planina.

Ráno 8. 12. 2022 se vestibul adventním zpíváním, které jsme uspořádal spolu se studenty Gymnázia Milady Horákové.

Večer 6. 12. 2022 se naši nejmladší žáci i předškoláci z okolí podívali až na strašlivé dno čertova pytle. A protože splnili všechny úkoly, které jim mikulášská družina připravila, zjistili, že dno bývá někdy sladké.

Konečně Mikuláš! Místo respirátoru důstojný vous, místo desinfekce zaplaťpámbu uhlí. Bytosti nebeské i pekelné nám nadělovaly 5. 12. 2022 jako v normálních letech.

V listopadu 2022 pokračovaly naše návštěvy pražské ZOO, od 7. do 9. 11. proběhlo výjezdní soustředění našeho pěvecké sboru. 9. 11. naši matematici excelovali v celostátní matematické soutěži MaSo.
11. 11. naše 9. ročníky vyrazily na historickou exkurzi do Ústí nad Labem. Třeťáci si vyzkoušeli výtvarné dílny v Bílkově vile a v závěru deváťáci navštívili výstavu pražských středních škol Schola Pragensis.

V říjnu 2022 několik tříd zavítalo na exkurzi do pražské ZOO, 4. a 5. třídy navštívily planetárium, 20. 10. se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda a v závěru října byly zahájeny lekce dopravní výchovy.

V září 2022 třídy I. stupně absolvovaly výukový program o životě v lese. 20. 9. 2022 se konaly první letošní třídní schůzky. 23. 9. žáci nás 9. tříd reprezentovali na turnaji v minifotbale.